2006

Brown bag seminarier

2006-12-18 11:30
Per Sonnerby, Handelshögskolan
What Do Consultants Do?

2006-12-04 11:30
Johan Almenberg, Institutet för Näringslivsforskning
Adel som tillgång: en studie av den svenska äktenskapsmarknaden

2006-11-06 11:30
Mikael Stenkula, Institutet för Näringslivsforskning
Sverige – en basarekonomi? Hur har svensk tillverkningsindustri mött den ökade globaliseringen. En empirisk studie av förädlingsvärde och import

2006-10-23 11:30
Florin Maican, Göteborgs Universitet
Productivity Dynamics, R&D and Competitive Pressure

2006-10-02 11:30
Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning
Elections at a Glance

2006-09-18 11:30
Andrea Asoni, University of Chicago
Property Rights and Growth

2006-09-04 11:30
Tino Sanandaji, University of Chicago
Work, Leisure and Household Production in the US and Europe

Aktuell forskare

Nikita Koptyug

Forskningsområden:  industriell organisation och spelteori.

Några av de frågor Nikita Koptyug försöker besvara med sin forskning:

  • Vilken information använder konsumenter när de fattar beslut om köp av produkter?
  • Kan tillförlitlig information minska asymmetriproblem mellan professionella och icke-professionella köpare?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se