2008

Familj, barn och arbete var tema för
IFN Stockholm Conference 2008, Vaxholm 22─23 Maj

En åldrande befolkning och låga födelsetal har gjort tillgången på kvalificerad arbetskraft till en het politisk fråga i många OECD-länder. Förutsättningarna för att kunna förena familj och karriär är numera lika mycket en fråga om framtida kompetensförsörjning som om jämställdhet och välbefinnande för barn och föräldrar. IFN bjöd in ledande forskare till Vaxholm för att presentera och diskutera forskning på området, till exempel hur familjepolitik och barnomsorg påverkar familjers arbetskraftsdeltagande och barnafödande, samt hur det i förlängningen påverkar hälsa och välfärd.

  

Referat från konferensen (PDF)

Presenterade forskarrapporter

 

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se