2011

Diskussion i Bryssel om barnomsorg i EU

2011-05. På ett policyseminarium i Bryssel presenterade Mikael Elinder en rapport om hur barnomsorg är organiserad i EU och vilka möjligheter som finns för privata företag att verka på den europeiska marknaden.

På policyseminariet deltog bland annat EU-ministern, parlamentsledamöter och arbetsgivarorganisationen Almega.

Rapporten är en omarbetad version av rapporten "Barnomsorgsmarknaden i EU. Vilken potential finns för svenska företag att tillhandahålla barnomsorg i Europa?" som Mikael Elinder skrev förra sommaren.

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkurrenspolitik och marknadsregleringar

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
  • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se