2010

Innovation, Ownership and Competition Policy

IFN Stockholm Conference 2010, Vaxholm 3-4 juni 
 

Den 3–4 juni 2010 hölls IFN:s årliga Vaxholmskonferens, detta år på temat ”Innovationer, ägande och konkurrens”. Konferensen anordnades av Lars Persson och Joacim Tåg, IFN, med finansiellt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Forskning och marknadsstruktur

Inom såväl den allmänna diskussionen som den nationalekonomiska forskningen har företagens möjlighet till innovationer varit av stort intresse. Teknologisk utveckling har setts som avgörande för inte bara ett företags möjlighet att konkurrera på de alltmer internationaliserade marknaderna, utan även som grund för ett lands framtida välstånd. Frågan är då vad som avgör utvecklingstakten i näringslivet? Vilken marknadsstruktur leder till ökad forskning och vilka är policyrekommendationerna för en regering som vill öka forskningen i det privata näringslivet?
 

Referat från konferensen (PDF)

 


 

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se