Generell information

5
Sep
Är forskning motgift mot fake news?

08:30–10:00

IFN och Studentlitteratur

Öppna seminarier

Ett seminarium om forskningens roll i allmänhet och nationalekonomins roll i synnerhet.

Ett scensamtal om forskningsresultatens påverkan på politiken. Vad betyder forskningen i dessa tider av fake news och ett politiskt klimat där populistiska partier gynnas? Under ledning av professor Magnus Henrekson, IFN, samtalar Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson M, och Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg LO, om forskningens betydelse i den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet.
 
Tre av författarna i antologin Nationalekonomins frågor berättar inledningsvis om ”sina” frågor:

  • Johanna Möllerström, professor vid Humboldt-universitetet i Berlin: ”När vill vi hjälpa andra?”  
  • Maria Börjesson, professor Statens Väg- & Transportforskningsinstitut: ”Påverkar samhällsekonomiska kalkyler transportpolitiska beslut?”   
  • Henrik Jordahl, docent på IFN: ”Röstar väljarna med plånboken?” (kapitlet är författat tillsammans med Mikael Elinder, Uppsala universitet).  

När?
Tisdagen den 5 september kl 8.30-10.00; registrering från kl. 08.00.

Var?
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Seminariet är ett samarrangemang mellan IFN och Studentlitteratur.

ANMÄLAN

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkurrenspolitik och marknadsregleringar

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
  • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se