Finansiering

Finansiärer

Institutet för Näringslivsforskning finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både privata och offentliga.
 

Monopol.jpg

Anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

 

Almega

Branschorganisationen Almega bidrar tillsammans med Stiftelsen Millenium med grundfinansiering till institutets forskning om tjänstesektorn.

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning.  

 

Framtidens välfärdstjänster

IFN driver sedan juli 2015 ett projekt om produktion och finansiering av välfärdstjänster. Finansiärer är för närvarande Ambea, Attendo, Bräcke diakoni, EQT, Ersta diakoni, Humana, Internationella Engelska Skolan, Investor, Magnora, Nordic Capital, Norrköpings kommun, Praktikertjänst, Region Östergötland, SEB Trygg Liv och SKL.    

 

Handelns Utvecklingsråd

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder. 

 

Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation

IFN medverkar som ett av nio europeiska forskningsinstitut i det av EU finansierade entreprenörsforskningsprojektet FIRES (Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society). Syftet med projektet är att genom ökat entreprenörskap bidra till en inkluderande och hållbar tillväxt inom Europa.

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

 

Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse

Stiftelsen ger i första hand bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur.

 

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att stödja undervisning och utbildning samt att främja vetenskaplig forskning.

 

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”.

 

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

 

Stiftelsen Millenium

Stiftelsens ändamål är att genom undervisning och utbildning främja arbete mot ungdomsvåld samt att främja vetenskaplig forskning och kultur.

 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bidrar med knappt 30 procent av kostnaderna, vilket täcker stora delar av de fasta utgifterna. Samtliga forskningsprojekt finansieras dock med övriga anslag.

 

Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.

 

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning och forskningsinformation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. 

 

VINNOVA

VINNOVA:s verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. VINNOVA:s huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.  

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se