Affilierade forskare

Florin Maican

fil.dr

Forskningsområden: Industriell organisation, teknologisk förändring, tillämpad mikroekonomi samt empirisk international finance.

Några av de frågor Florian Maican försöker besvara i sin forskning:

  • Vad är effekterna av reglering och avreglering på konkurrens, marknadsdynamik och produktivitet?
  • Vilka är de avgörande faktorerna för marknasstruktur och konkurrens inom tjänstesektorn, t.ex. detaljhandel, IT-tjänster?
  • Vilka effekter har konkurrens och FoU-investeringar på produktivitetsdynamik och innovation?
  • Hur påverkar olika ekonomiska styrmedel växelkurser?

 

Aktuell forskning

Strategisk mix av dagligvarubutiksformat – metoder för att effektivt analysera marknaden Matilda Orth och Florin Maican

Florian Maicans huvudsakliga forskningsområde är marknadsdynamik och bestämningsfaktorer av graden av konkurrens på en marknad såsom produktivitet, forskning och utveckling, nyetablering och utslagning. Forskningen berör detaljhandel, tjänsteföretag inom sektorn för informations- och kommunikationsteknologi, och FoU-intensiva tillverkningsföretag. Han forskar även inom området internationell finans där han framför allt analyserar växelkurser.

Florin Maican

Kontakt

Tel: 031 786 4866
Mobil: 076 235 3039
florin.maican@ifn.se

Kort beskrivning

Florin Maican är fil.dr i nationalekonomi och affilierad till IFN sedan juni 2011. Han är verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där han undervisar i industriell ekonomi.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se