Affilierade forskare

Johanna Möllerström

Ph.D.

Forskningsområden: Beteendeekonomi (Behavioral Economics), experimentell ekonomi och offentlig ekonomi.


Nagra av de frågor Johanna Möllerström försöker besvara i sin forskning:

• Hur samarbete inom en grupp påverkas när gruppsammansättningen gjorts med hjälp av kvotering?
• Vilket är sambandet mellan kognitiv förmåga och efterfrågan på omfördelning?
• Hur påverkas mänskligt beteende av kontextuella faktorer, såsom sociala signaler?

 

Aktuell forskning

Ethnic Fractionalization and the Demand for Redistribution – Potential Implications for the Nordic Model Johanna Möllerström

Johanna Möllerström

Kontakt

Tel: +1 617 850 5561
Mobil: +46 739 86 19 09
jmollers@gmu.edu

Kort beskrivning

Johanna Möllerström har en masterexamen i ekonomi och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat i finansbranchen, både i Sverige och utomlands, samt varit folkvald politiker. I mars 2013 disputerade hon i nationalekonomi vid Harvard University. Från sommaren 2014 är Johanna Möllerström Assistant Professor vid George Mason University (Interdiciplinary Center for Economic Science).

IFN in the news

IFN kalendarium

  • 29
    Sep

    Nationell konferens i nationalekonomi

    Externa aktiviteter

    IFN:forskare: Olle Folke, Martin Ljunge, Johanna Rickne, Joacim Tåg samt affilierade: Oscar Erixson och Mikael Elinder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se