Affilierade forskare

Keith Ruddell

Doktorand

Forskningsområden: Elmarknader, auktioner, marknadsdesign och industriell organisation.

Några av de frågor Keith Ruddell  försöker besvara i sin forskning: 

  • Hur visar sig oligopolbeteende på elmarknader och hur påverkas det av kontrakt och överföringsbegränsningar?
  • Hur ska elmarknader organiseras i syfte att ge alla parter bättre incitament?
  • Hur förhåller sig terminspriser till spotpriser på energimarknaderna?

 

 
 
 

Keith Ruddell

Kontakt

keithruddell@gmail.com

Kort beskrivning

Keith Ruddell kommer från Aotearoa/Nya Zeeland och är för närvarande doktorand vid University of Auckland. Hans handledare är professor Andy Philpott och Ph.D. Tony Downward. Keith Ruddells forskning koncentrerar sig kring beräkningar för och tillämpning av auktioner på elmarknaden. I augusti 2017 kommer han att tillträda en forskartjänst på IFN..

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se