Affilierade forskare

Olle Folke

fil.dr

Forskningsområden: Politisk ekonomi

Några av de frågor Olle Folke försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar skillnader i politisk makt politiska utfall i proportionella valsystem?
  • Vilka konsekvenser får reformer i valsystem på beteendet hos väljare och politiker?
  • Vilken påverkan har könskvotering på selektionen av manliga politiker?
  • Hur påverkar personröster nomineringsprocesserna i svenska partier?
  • Vilken betydelse har släktband i den svenska politiken?


 

Aktuell forskning

The Primary Effect: Preference Votes and Political Promotions Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Olle Folke forskar inom tillämpad politisk ekonomi och genus och politisk representation. Hans huvudsakliga forskning handlar om politisk selektion och dess konsekvenser i svenska kommuner. Dessutom arbetar han med att utveckla metoder för kausal inferens inom proportionella valsystem. 

Olle Folke

Kontakt

Mobil: 070 367 0242
olle.folke@statsvet.u...

Kort beskrivning

Olle Folke är universitetslektor vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet. Våren 2010 disputerade han från IIES, Stockholm universitet.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se