IFN-forskare

Andreas Bergh

docent, välfärdsforskare

Forskningsområden: Offentlig och institutionell ekonomi samt tillit, korruption, delningsekononomi och utvecklingsekonomi.

 

Några av de frågor Andreas Bergh försöker besvara i sin forskning:

  • Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?
  • Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?
  • Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?
  • Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?
  • Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

 

Aktuell forskning

Hotas tilliten i Europa av ökad migration? Andreas Bergh

 

Nya böcker/bokkapitel

Modern mikroekonomi, Studentlitteratur, 2014. (Med Niklas Jakobsson). Andra reviderade upplagan.

Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till sambanden mellan inkomstskillnader, ojämlikhet och hälsa. Studentlitteratur 2012. (Med Therese Nilsson och Daniel Waldenström).

Från utsatt till utmärkt område - Bortom ekonomiska frizoner. Fores 2012.

Varför går det bra för Sverige? Fores + Ivrig förlag 2012. (Med Magnus Henrekson).

Den kapitalistiska välfärdsstaten, Norstedts förlag, 2009.

Population ageing – a threat to the welfare state? Springer, 2010.

Samtliga böcker


Nya vetenskapliga artiklar

Bergh, A., och C. Bjørnskov. 2014. Trust, Welfare States and Income Equality: Sorting out the causality. European Journal of Political Economy.

Bergh, A., och T, Nilsson. 2014. Is Globalization Reducing Absolute Poverty?, World Development. Länk.

Bergh, A. 2014. What are the policy lessons from Sweden? On the rise, fall and revival of a capitalist welfare state. New Political Economy. Länk.

Bergh, A. och Lyttkens, C H. (2013). Measuring institutional quality in ancient Athens, Journal of Institutional Economics.

Bergh, A. (2013). What are the policy lessons from Sweden? On the rise, fall and revival of a capitalist welfare state. New Political Economy.

Bergh, A., T. Nilsson och I. Mirkina. (2013). Globalization and institutional quality: A panel data analysis. Oxford Development Studies.

Bergh, A. och T. Nilsson. (2013). When more poor means less poverty: On income inequality and purchasing power, Southern Economic Journal.

 

Samtliga publikationer


Andra publikationer (urval)

Bygger besparingspolitiken på ett räknefel? Timbro, 2013.

Labour-Market Integration of Immigrants in OECD-Countries: What Explanation Fit the Data? ECIPE Occasional Paper No. 04/2013

En bättre pensionsmarknad? Kan trygghet kombineras med valfrihet och konkurrens? Rapport framtagen åt SPP 2012.

Värnskatten och jämlikheten, rapport framtagen åt Almega 2009. Länk.

Rättvisa och Socialförsäkringar: Hur rättvis kan socialförsäkringen bli?, Försäkringskassan analyserar 2006:5 

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Kort beskrivning

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Förutom forskare på IFN är han också lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Har gett ut flera böcker, däribland Den kapitalistiska välfärdsstaten, Modern mikroekonomi och Blir vi sjuka av inkomstskillnader? (alla på Studentlitteratur).

 

 

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se