IFN-forskare

Lars Persson

professor, vice vd

Forskningsområden: Entreprenörskap, forskning & utveckling, företagsdynamik, industriell ekonomi, internationella investeringar, konkurrenspolitik och riskkapital.

Några frågor som Lars Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar näringslivspolitiken entreprenörers incitament att satsa på nydanande affärsprojekt?
  • Vilka effekter har en mer protektionistisk syn på utländskt företagsägande effektiviteten på den inhemska strukturomvandlingen?
  • Hur påverkar näringslivspolitiken företagsdynamiken, sysselsättningsdynamiken och produktivitetsutvecklingen i näringslivet? 
  • Hur påverkar börsägandet näringslivspolitiken?
  • Hur påverkar framväxten av en riskkapitalmarknad effektiviteten i näringslivet? 
  • Behöver vi mer eller mindre mångfald på marknaden för företagsutveckling?

 

Aktuell forskning

Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg

 

Lars Persson arbetar för närvarande med frågor om (i) interaktionen mellan entreprenörer, riskkapitalister och etablerade företag i innovationsprocessen, (ii) private equity-utköp och näringslivspolitikens utformning, (iii) företagsdynamik och näringslivspolitik, samt (iv) internationella fusioner och strukturomvandling.

Lars Persson är adjungerad professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, CESifo Fellow (Center for Economic Studies) vid universitetet i München, affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) London, och Entreprenörskapsforum samt medlem i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

 

Publicerade och pågående arbeten

Digitaliseringens dynamik – En ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck). Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2016:4. Stockholm: Fritzes.

”Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects ‒ But Still Not Risky Enough” (med Erika Färnstrand Damsgaard, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Helder Vasconcelos), forthcoming Economic Journal.

”Creative Destruction and Productive Preemptive Acquisitions” (med Pehr-Johan Norbäck och Roger Svensson), Journal of Business Venturing, Vol. 31, Issue 3, May, 2016: 326-343‒12.

”Acquisitions, Entry, and Innovation in Oligopolistic Network Industries” (med Pehr-Johan Norbäck och Joacim Tåg), International Journal of Industrial Organization, Vol. 37, November, 2014: 1‒12.

"Entrepreneurship Policy and Globalization" (med Pehr-Johan Norbäck och Robin Douhan), Journal of Development Economics, Vol. 110, September, 2014, 22-38.

"Entrepreneurial Innovations and Taxation" (med Andreas Haufler och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Public Economics, Vol. 113, May, 2014, 13-31.

"Born to be Global and the Globalization Process" (med Pehr-Johan Norbäck). The World Economy, Vol. 37, No. 5, 2014, 672-689.

"The Evolving Domain of Entrepreneurship Research" (med Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson och Håkan Ylinenpää), Small Business Economics. Vol. 41, No. 4, 2013, 913-930.

"Venture Capitalists and the Patenting of Innovations" (med Simona Fabrizi, Steffen Lippert och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Industrial Economics, Vol. 61, No. 3, 2013, 623-659.

"Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy" (med Joshua S. Gans), Industrial and Corporate Change, Vol. 22, No. 1, 2013, 131-151. 

"Ex Post Merger Evaluations and Strategic Pre-Merger Investments" (med Richard Friberg och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Competition Law and Economics, Vol. 8, No. 4, 2012, 831-848.

"Privatization, Investment and Ownership Efficiency" (med Pehr-Johan Norbäck), Oxford Economic Papers, Vol. 64, No. 4, 2012, 765-786.

"Endogenous Mergers and Collusion in Asymmetric Market Structures" (med Mattias Ganslandt och Helder Vasconcelos), Economica, Vol. 79, No. 316, 2012, 766-791. 

"Should Countries Block Foreign Takeovers of R&D Champions and Promote Greenfield Entry" (med Oliver Bertrand, Katariina Nilsson Hakkala och Pehr-Johan Norbäck), Canadian Journal of Economics, Vol. 45, No. 3, 2012, 1083-1124.

"Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy" (med Pehr-Johan Norbäck). European Economic Review, Vol. 56, No. 3, 2012, 488-506.

"Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives" in François Lévêque and Howard Shelanski, (eds.), Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, book review (med Joacim Tåg). Journal of Economic Literature, Vol. XLVIII, No. 4, 2010, pp. 1051–1053.

"The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists, and Oligopolists" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of the European Economic Association, Vol. 7, No. 6, 2009, 1261-1290.

"On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing When Entry by Merger is Possible" (med Chiara Fumagalli och Massimo Motta). Journal of Industrial Economics, Vol.54, No. 4, December 2009, 785-811.

"Cross-Border Acquisitions and Taxes: Efficiency and Tax Revenues" (med Pehr-Johan Norbäck och Jonas Vlachos). Canadian Journal of Economics, Vol. 42, No. 4, November 2009, 1473-1500.

"Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 8, No. 3, 2008, 269–293. 

"Efficiency and Ownership Structure – The Case of Poland" (med Karl-Markus Modén och Pehr-Johan Norbäck). The World Economy, Vol. 31, No. 3, 2008, 437-460.

"Globalization and Profitability of Cross-border Mergers & Acquisitions" (med Pehr-Johan Norbäck). Economic Theory, Vol. 35, No. 2, 2008, 241–266.

"Investment Liberalization - Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy can be Counterproductive'' (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of International Economics, Vol. 72, No. 2, 2007, 366–380. 

"Endogenous Asset Ownership Structures in Deregulated Markets" (med Pehr-Johan Norbäck). European Economic Review, Vol. 50, No.7, Oktober 2006, 1729-1752.

"Privatization Policy in an International Oligopoly" (med Pehr-Johan Norbäck).  Economica, Vol. 72, No. 288, 2005, 635-653.

"The Failing Firm Defence". Journal of Industrial Economics, Vol. 53, No. 2, 2005, 175-201.

"Predation and Mergers: Is Merger Law Counterproductive?". European Economic Review, Vol. 48, No. 2, April 2004, 239-258.

"Privatization and Foreign Competition" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of International Economics, Vol. 62, No. 2, March 2004, 409-416.

"Endogenous Mergers in Concentrated Markets" (med Henrik Horn). International Journal of Industrial Organization, Vol. 19, No. 8, September 2001, 1213-1244.

"The Equilibrium Ownership of an International Oligopoly" (med Henrik Horn). Journal of International Economics, Vol. 53, No. 2, April 2001, 307-333.

"Asset Ownership in Imperfectly Competitive Markets" Monograph Series, No. 35. Institute for International Economic Studies, Stockholm, 1998.

 

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Kort beskrivning

Lars Persson är professor i nationalekonomi, vice vd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och IFN Senior Research Fellow. Han är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR, London) och Entreprenörskapsforum samt medlem i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se