Roger Svensson

Publikationer


 

 

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Micro Evidence on International Patenting (with Per Botolf Maurseth), Economics of Innovation and New Technology, Vol. 23(4), s. 398-422, 2014.

Publicly-Funded R&D-Programs and Survival of Patents, Applied Economics, Vol. 54(10-12), s. 1343-58, 2013.

Commercialization, Renewal and Quality of Patents, Economics of Innovation and New Technology, Vol. 21(1-2), s. 175-201, 2012.

The Inventor's Role: Was Schumpeter Right? (med Pontus Braunerhjelm), Journal of Evolutionary Economics, Vol. 20(3), s. 413-44, 2010.

Innovation Performance and Government Financing, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 21(1), s. 95-116, 2008.

Commercialization of Patents and External Financing during the R&D-Phase, Research Policy, Vol. 36(7), s. 1052-69, 2007.

Knowledge Transfer to Emerging Markets via Consulting Projects, Journal of Technology Transfer, Vol. 32(5), s. 545-59, 2007.

"Visits to the Client when Competing for New Consulting Contracts, Sourcing Information or Influencing the Client?", Applied Economics, Vol. 35(14), s. 1531-41, 2003.

"R&D and Foreign Sales in Swedish Multinationals: A Simultaneous Relationship?" (med Gunnar Fors), Research Policy, Vol. 31(1), s. 95-107, 2002.

"Success Determinants when Tendering for International Consulting Projects", International Journal of the Economics of Business, Vol. 8(1), s. 101-22, 2001.

"Three Empirical Models for the Entry Mode Choice in Foreign Direct Investment", Applied Economics Letters, Vol. 5(4), s. 201-4, 1998.

"Effects of Overseas Production on Home Country Exports: Evidence Based on Swedish Multinationals", Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 132(2), s. 304-29, 1996.

"Host Country Characteristics and Agglomeration in Foreign Direct Investment" (med Pontus Braunerhjelm), Applied Economics, Vol. 28(7), s. 833-40, 1996.

"Entry Modes for Foreign Direct Investment Determined by the Composition of Firm-Specific Skills" (med Thomas Andersson), Scandinavian Journal of Economics, Vol. 96(4), s. 551-60, 1994.

 

Avhandlingar och böcker

Renovatio Monetae; Bracteates and Coinage Policies in Medieval Europe. London: Spink & Son, 2013.

Renovatio Monetae: Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa, Stockholm: Svenska Numismatiska Föreningen, 2012.

Success Strategies and Knowledge Transfer in Cross-Border Consulting Operations, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.

Foreign Activities of Swedish Multinational Corporations, Doktorsavhandling, Uppsala: Uppsala Universitet, 1996.

Multinational Restructuring, Internationalization and Small Economies: The Swedish Case, (med Thomas Andersson och Torbjörn Fredriksson), London: Routledge, 1996.

Production in Foreign Affiliates: Effects on Home Country Exports and Modes of Entry, Licenciat avhandling Göteborg: Göteborgs Universitet, 1993.

 
Akademiska bokkapitel

"Outsourcing och offshoring av producenttjänster - förklaringar och effekter", s. 93-117 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn, Lund: Studentlitteratur, 2012.

"New Start-Up Firms among Swedish Patent Holders", s. 11-32 i Carin Holmquist and Johan Wiklund (red.), Entrepreneurship and the Creation of Small Firms, Edward Elgar, 2010.

"Agglomeration in the Geographical Location of Swedish MNFs", (med Pontus Braunerhjelm), s. 99-115 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm (red.): The Geography of Multinational Firms, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998.

"The Choice of Entry Mode in Foreign Direct Investment: Market Structure and Development Level", pp. 157-170 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm (red.): The Geography of Multinational Firms, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998.


Övriga akademiska arbeten: Working papers, policy papers och utredningar

Renovatio Monetae: Gesell Taxes in Practice, IFN Working paper No. 1083, 2015.

Measuring Innovation Using Patent Data, IFN Working paper No. 1067, 2015.

Re-Coinage in Medieval Sweden, IFN Working paper No. 1040, 2014.

Statlig finansiering till småföretag?, Stockholm: Timbro, 2014

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande, Stockholm: Fores, 2014.

Patentboxar som indirekt FoU-stöd, Entreprenörskapsforum, 2014.

Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU, Konjunkturinstitutet, 2013.

The Bracteate as Economic Idea and Monetary Instrument, IFN Working paper No. 973, 2013.

Re-Coinage as a Monetary Tax: Conditions, Consequences and Comparisons with Debasement, IFN Working paper No. 950, 2013.

Micro Evidence on International Patenting, IFN Working paper No. 934, 2012.

Behovet av reformerade immateriella rättigheter, Ekonomisk Debatt, Årg. 39, No. 6, s. 23-35, 2012.

Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament. En kortfattad översikt av kunskapsläget, IVA, 2012.

Dags att vidga vyerna inom numismatisk forskning, Svensk Numismatisk Tidskrift, Nr 8, s. 184-85, 2011.

Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering, Ekonomisk Debatt, Årg. 39, Nr 7, s. 14-27, 2011.

När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?, Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2011.

Producenttjänster och outsourcing, Ekonomisk Debatt, Årg. 38, Nr 6, s. 43-56, 2010.

Effekter av utlandsflytt av producenttjänster, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Nr 2, s. 107-14, 2010.

Creative Destruction and Productive Preemption (med Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), IFN Working paper No. 799, 2009.

Konsekvenser av konkurrensutsatt statlig finansiering av universitet och högskolor, Ekonomisk Debatt, Årg. 37, Nr 2, s. 28-36, 2009.

Growth through Research and Development - What does the Research Literature Say?, Stockholm: Vinnova, 2008.

Renewal of Patents and Government Financing, IFN Working paper No. 759, 2008.

Tillväxt genom forskning - Vad säger forskningsliteraturen?, Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2009.

The Performance of Licensed and Acquired Patents with Different Payment Terms: Evidence from Patent Renewal Data, Stockholm: IFN, 2007.

Är staten en lämplig aktör på riskkapitalmarknaden?, Ekonomisk Debatt, Årg. 34, Nr. 3, s. 30-40, 2006.

Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn, Ekonomisk Debatt, Årg. 31, Nr. 8, s. 35-43, 2003.

Commercialization of Swedish Patents – A Pilot Study in the Medical and Hygiene Sector, IUI Working paper No. 583, Stockholm: IUI, 2002.

Ska man börsnotera konsultbolag?Ekonomisk Debatt, Årg. 29, Nr. 3, s. 201-7, 2001.

Illojal konkurrens från staten på marknaden för konsulttjänster, Ekonomisk Debatt, Årg. 28, Nr. 8, 2000, s. 759-767.

"Hur bra är världens bästa pensionssystem?" (med Stefan Fölster och Per Thulin), Forskningsrapport S37, Stockholm: HUI, 1999.

"Svenska tekniska konsulters tjänsteexport: Investeringsprojekt, teknologi och biståndsfinansiering", Stockholm: Sida, 1997.

"Förändrade utlandsinvesteringar under 1980-talet", (med Thomas Andersson och Torbjörn Fredriksson), Ekonomisk Debatt, Årg. 22, Nr 3, s. 261-73, 1994.

"Domestic and Foreign Investment by Swedish Multinationals", IUI Working paper No. 391, Stockholm: IUI, 1993.


Andra icke akademiska publikationer

"De samhällsekonomiska vinsterna av ett fonderat pensionssytem", (med Stefan Fölster), Stockholm: Skandia, 1997.

"Svenska företags projektverksamhet i utlandet", Stockholm: International Council of Swedish Industry, 1996.

"Får Sverige behålla sina internationella storföretag?", (med Pontus Braunerhjelm), s. 251-64 i Affärsutveckling inom industrin, Stockholm: Telia, 1994.

"R&D in Swedish Multinational Corporations", (med Gunnar Fors), Stockholm: NUTEK, 1994.

"Sambandet mellan investeringar i EG och i Sverige", s. 127-31, i Sveriges val, EG och direktinvesteringar (Thomas Andersson och Torbjörn Fredriksson, red.), Stockholm: Allmäna Förlaget, 1993.


Bokrecensioner

Inge Ivarsson, "Integrated International Production. A Study of Foreign Transnational Corporations in Sweden" (Göteborg: Göteborgs Universitet, 1996), Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 133, s. 763-64, 1997.


Debattartiklar

"Dags att vidga vyerna inom den numismatiska forskningen", Svensk Numismatisk Tidskrift, Nr 8, 2011.

"Sänkt skatt ger fler jobb" (with Henrik Jordahl), Debatt & Dialog, Dagens Industri, 11 September, 2009.

"Riksbankens farliga experiment", Brännpunkt, Svenska Dagbladet, s. 5, 16 maj, 2009.

"Räntechock väntar efter valet", Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 15 september, 2006.

"Statligt såddkapital ger för dåligt resultat", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 3, 25 mars, 2006.

"Mickos har missförstått studien", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 3, 8 september, 2004.

"Statligt såddkapital ger färre plantor", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 5, 21 juni, 2004.

"Dags att privatisera statliga konsultbolag", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 4, 20 april, 2001.

"Därför förlorar Sverige miljarder på biståndsmarknaden", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 4, 23 Mars, 2001.

"Statlig illojal konkurrens försvårar bistånd", Brännpunkt, Svenska Dagbladet, s. 15, 9 augusti, 2000.

"IT-konsulter på börsen rent bondfångeri?", Debatt & Dialog, Dagens Industri, s. 4, 14 Mars, 2000.

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se