Forskningsprojekt

Kommersialisering av svenska patent

Projektansvarig: Roger Svensson

Sverige är topprankat i världen med avseende på forskning och utveckling, beviljade patent och publikationer i forskningstidskrifter. Men vi har inte så många små snabbväxande teknologibaserade företag. Kommersialiseringen av detta intellektuella kapital är relativt sett mindre framgångsrikt i Sverige jämfört med andra länder.

Syftet med detta projekt är att empiriskt analysera kommersialiseringsprocessen av intellektuellt kapital i Sverige genom att följa patent. Fyra forskningsfrågor analyseras:

 1. Vad förklarar om ett patent kommersialiseras eller inte?
 2. Vad bestämmer valet av kommersialiseringssätt (sälja, licensiera eller kommersialisera i existerande eller nytt företag)?
 3. Vilka faktorer påverkar utfallet av kommersialiseringen? 
 4. Vad avgör om ett patent förnyas eller förfaller?

Särskilt studeras betydelsen av statliga finansieringssystem och affärsänglar. En unik databas över svenska patent ägda av uppfinnare och småföretag har byggts upp för ändamålet.

 

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
 • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

 • 29
  Sep

  Nationell konferens i nationalekonomi

  Externa aktiviteter

  IFN:forskare: Olle Folke, Martin Ljunge, Johanna Rickne, Joacim Tåg samt affilierade: Oscar Erixson och Mikael Elinder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se