Tjänstesektorns ekonomi

Pågående projekt

Framtidens välfärdstjänster

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Speciellt omdebatterat har förslaget om en vinstbegränsning i hela välfärdssektorn varit. Det här projektet syftar till att producera forskning som kan fungera som kvalificerade beslutsunderlag i frågor om välfärdssektorns reglering.

Beteendeaspekter av institutionell design

Projektansvarig: Ola Andersson

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design. Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer. 

Friskolornas val av etableringsort?

Projektansvarig: Karin Edmark

I det här projektet undersöks friskolornas val av etableringsort, och hur detta påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden.

Minimilöner i Sverige

Projektansvarig: Per Skedinger

Syftet med detta projekt är dels att kartlägga minimilönernas nivåer och grad av differentiering på ett antal avtalsområden i Sverige och dels att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden.

Anställningsskydd

Projektansvarig: Per Skedinger

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Strategisk positionering i dagligvaruhandeln

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, IFN och Göteborgs universitet

Forskningsprojektet har som övergripande syfte att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel.

Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

Projektansvarig: Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och IFN

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Det kunskapsrika företagets framväxt

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Innovationer i besöksnäringen

Projektansvarig: Özge Öner

Ett projekt om typerna, implementeringen och lokaliseringen av innovationer i besöksnäringen.

Shopping för förändring

Projektansvarig: Özge Öner

Projektet syftar till att undersöka detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Aktuell forskare

Assar Lindbeck

Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor.

Några av de frågor Assar Lindbeck försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas inkomstförsäkringar av sociala normer?
  • Fordrar en valutaunion en fiskal union?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se