Pågående projekt

Anställningsskydd

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Projektansvarig: Per Skedinger
Projektdeltagare:

Petri Böckerman, TTT; Jing-Lin Duanmu, University of Surrey; Fredrik Heyman, IFN; Pehr-Johan Norbäck, IFN; Roope Uusitalo, HECER 


Under de senaste åren har den empiriska forskningen om anställningsskyddet vuxit explosionsartat. Ett första syfte i projektet är därför att kartlägga och kritiskt diskutera den omfattande internationella forskningen på området och att identifiera kunskapsluckor. Ett andra syfte är att undersöka vilka effekter anställningsskyddet har för den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och för svenska multinationella företags verksamhet i andra länder. Här finns möjlighet att utnyttja reformer av LAS för att identifiera effekter på sysselsättningsflöden av förändrade regler för uppsägningstider för olika grupper på den svenska arbetsmarknaden. En ytterligare möjlighet är att studera vilken betydelse skillnader i anställningsskyddets styrka mellan olika länder och över tiden har för sysselsättningen i svenska multinationella företag verksamma utomlands. Av särskilt intresse är en jämförelse av jobbdynamiken i samma företag verksamma i Sverige och Finland. Finland har ett svagare skydd för tillsvidareanställda med lång anställningstid än Sverige, bland annat saknas lagreglerade turordningsregler.

Projektet finansieras genom anslag från Johan och Jakobs Söderbergs Stiftelse och Arbetarskyddsfonden i Finland.
 

Tidsperiod: 2007-

 

Artiklar och forskningsrapporter

Norbäck, Pehr-Johan, Jing-Lin Duanmu och Per Skedinger (2012). Employment Protection and Multinational Enterprises: Theory and Evidence from Micro Data. IFN Working Paper nr 935. Länk

Heyman, Fredrik och Per Skedinger (2011). Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows. IFN Working Paper nr 876. Kommande i Industrial RelationsLänk

Skedinger, Per (2011). Employment Consequences of Employment Protection Legislation. Nordic Economic Policy Review, 2 (1), 45-83.

Lindbeck, Assar (2011). Comment on Skedinger: Employment Consequences of Employment Protection Legislation. Nordic Economic Policy Review, 2 (1), 85-90.

 

Böcker

Skedinger, Per (2010). Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, och Northampton, MA.

Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen?, SNS Förlag, Stockholm.

 

Svenska artiklar och rapporter

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm. 

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd – en översikt. Ekonomisk Debatt, nr 7, 5–18.

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se