Pågående projekt

Framtidens välfärdstjänster

IFN fortsätter och förstärker vår forskning om välfärdstjänster.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare:

Jannis Angelis, Andreas Bergh, Mårten Blix, Anna Häger Glenngård, Lovisa Persson, Johan Wennström, Richard Öhrvall, med flera.


Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Regeringen har planerat att avskaffa det nationella vårdvalet, att öka kommunernas inflytande över skoletableringar och att införa en generell vinstbegränsning i hela välfärdssektorn. Då kunskapsunderlagen till dessa och andra förslag har varit svaga är det nu ännu viktigare än tidigare att bedriva kvalificerad forskning på området. Välfärdstjänsterna är också viktiga att studera med tanke på den långsiktiga utmaningen att klara välfärdens framtida finansiering. Innovationer och effektiviseringar kommer att behövas både inom offentlig och privat tjänsteproduktion. 

Områden som kommer att studeras är styrning och ledning av välfärdstjänster, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och konkurrensformer, samt välfärdstjänsternas långsiktiga finansiering och det offentliga åtagandets omfattning.  

Tidsperiod: 2015–2017.

Forskningsprojektet finansieras med anslag från medlemmar i dess referensgrupp: Ambea, Attendo, Bräcke Diakoni, EQT, Ersta Diakoni, Humana, Internationella Engelska Skolan, Investor, Magnora, Nordic Capital, Norrköpings kommun, Praktikertjänst, Region Östergötland, SEB Trygg Liv, SKL, Tillväxtverket, Uppsala kommun.

 

Publikationer

Jordahl, Henrik (2015). Vinster i välfärden: Funktion och opinion. I Johan Eklund (red.), Vinster, välfärd och entreprenörskap, Swedish Economic Forum Report 2015, Entreprenörskapsforum. Länk

Wennström, Johan (2015). New public management also came from the left: The case of Swedish primary and secondary education. IFN Working Paper nr 1087. Länk


Delprojekt

Införandet av NPM och dess politisk-psykologiska rötter
Projektansvarig: Johan Wennström

Aktuell forskare

Carl-Magnus Bjuggren

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, familjeföretag och entreprenörskap.

Några av de frågor Carl-Magnus Bjuggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
  • Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se