Pågående projekt

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Tillsammans med SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har IFN startat ett program om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras. Programmet kommer att innehålla forskning som bedrivs på IFN och som läggs ut på utomstående forskare, samt populärvetenskap och offentliga seminarier som publiceras och anordnas av SNS.

Projektansvarig: Henrik Jordahl och Ilinca Benson, SNS
Projektdeltagare:

Jannis Angelis, KTH och IFN; Matz Dahlberg, Uppsala universitet; Mikael Elinder, Uppsala universitet och IFN; Eva Hagbjer, Handelshögskolan i Stockholm; Anna Häger Glenngård, Lunds universitet och IFN; David Isaksson, Uppsala universitet; Peter Lindgren, IVBAR och Karolinska Institutet; Heléne Lundqvist, Stockholms universitet; Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN; Ulrika Winblad, Uppsala universitet; Richard Öhrvall, Linköpings universitet och IFN; med flera.


Detta forskningsprogram sätter fokus på den genomgripande omvandling i produktionen av välfärdstjänster som skett i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Konkurrens har införts på en rad olika välfärdsområden och privata aktörer har kompletterat den offentliga sektorn som utförare. Syftet med programmet är att bidra med forskningsbaserade förslag om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras.

Programmets studier kommer huvudsakligen att behandla styrning och kvalitetskontroll av välfärdstjänster (ersättningssystem, management, marknadsdynamik och kvalitetsmått) samt bidra med en bakgrundsbeskrivning till och förklaring av hur konkurrensutsättning och privatisering har gått till i kommuner och landsting.

Programmets webbsida hos SNS: Länk

Tidsperiod: 2012–2015

Programmet finansieras med anslag från medlemmar i dess referensgrupp, från forskningsstiftelser, och från enskilda bidragsgivare. 

 

Publikationer

Angelis, Jannis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl (2016). Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag. Länk

Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (2016). Information - ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag. Länk

Bloom, Nicholas och Renata Lemos (2015). Styrning och ledning i skolan. SNS Analys nr 31. Länk

Glenngård, Anna Häger (2015). Primärvården efter vårdvalsreformen: Valfrihet, kvalitet, produktivitet. SNS Förlag. Länk

Rejler, Martin (2014). Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar. SNS Analys nr 23. Länk

Angelis, Jannis och Henrik Jordahl (2015). Merciful yet effective elderly care performance management practices. Measuring Business Excellence, 19 (1), 61-69.

Angelis, Jannis och Henrik Jordahl (2014). Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag. Länk

Lindgren, Peter (2014). Ersättning i sjukvården: modeller, effekter, rekommendationer. SNS Förlag. Länk

Hagbjer, Eva (2014). Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning. SNS Förlag. Länk

Jordahl, Henrik (red.) (2013). Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. SNS Förlag. Länk

Propper, Carol (2013). Lärdomar från England om konkurrens i vården. SNS Analys nr 13. Länk

Öhrvall, Richard (2013). Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering. SNS Analys nr 11. Länk

Böhlmark, Anders och Mikael Lindahl (2012). Friskolereformens långsiktiga effekter på utbildningsresultat. SNS Analys nr 7. Länk

 

Konferenser

22 konferenser har genomförts i samarbete med SNS, se programmets webbsida hos SNS: Länk

Aktuell forskare

Carl-Magnus Bjuggren

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, familjeföretag och entreprenörskap.

Några av de frågor Carl-Magnus Bjuggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
  • Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se