Media

Poddradio

IFN-poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 4–6 sändningar som intresserade kan prenumerera på eller hitta i poddarkivet på IFN:s webbplats.

IFN-poddradio handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallades Tredje uppgiften. Det vill säga, att forskare och forskningsinstitutioner delar med sig av kunskap utanför forskarkretsar. Att sprida forskningsresultat till en intresserad allmänhet, men framför allt till makthavare och opinionsbildare, är centralt för IFN.

Men IFN-poddradio kan även handla om forskarens och forskningens roll. Den allra första sändningen fokuserar på detta tema och är i första hand avsedd för den som funderar på att bli forskare eller som undrar över IFN:s verksamhet. Här berättar professor Magnus Henrekson, vd IFN, och professor Lars Persson, vice vd, hur de ser på forskarens roll i allmänhet och på IFN i synnerhet. Båda är själva forskare sedan många år. Men även yngre IFN-forskare kommer till tals och svarar på frågor om varför och hur de valt just denna yrkesbana.
 

Länk för prenumeration: http://ifnpodcast.libsyn.com/rss 

IFN poddradio på Itunes

 

26 oktober 2016 – Könskvotering i bolagsstyrelser strider mot äganderätten

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats, säger Oxelheim, som med hänvisning till sin forskning är emot lagstadgad kvotering. En sådan inkräktar på äganderätten.
 

26 september 2016 – Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet, förklarar professor Magnus Henrekson som tillsammans med doktoranden Sebastian Jävervall skrivit rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” (IVA 2016). I denna podd förklarar han hur hela skalan från avancerad till elementär nivå har förskjutits nedåt. Han berättar om de klara belägg som finns för betygsinflation i den svenska grundskolan. 


12 juni 2016 – 30-talsreform visar hälsovårdens betydelse för ekonomin

Docent Therese Nilsson intervjuas om sin forskning om hälsans betydelse för ekonomin. Hon har bland annat studerat införandet av mödra-och spädbarnsvård i vissa svenska kommuner 1930-talet. Studien visar att  vården tidigt i livet spelar en avgörande roll för hur det går senare – livslängden påverkas men även skolan och arbetslivet. Detta är kunskaper som kan överföras till dagens utvecklingsländer, menar Therese Nilsson.


11 maj 2016 – Entrepreneurs are essential for economic growth

On May 10 Professor Philippe Aghion, Collège de France, received the Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Global Award is the most prominent international award in entrepreneurship research with a prize sum of € 100 000. Professor Aghion is one of today’s most influential researchers in the field of economics. In this interview he talks about entrepreneurship and economic growth, why higher education is so important for prosperity, and how the state can best promote entrepreneurship, etcetera.
 

7 april 1016 – Flyget viktigt för näringslivet

Shon Ferguson, forskare på IFN, intervjuas om rapporten ”Flyget och företagen” som han skrivit för SNS tillsammans med professor Rikard Forslid, Stockholms universitet. Flyget är en viktig faktor för svenska företag slår forskarna fast. Det visar sig att den ökning med 10% av direktavgångar från Kastrup, som Malmöföretagen fick tillgång till med Öresundsbron, ledde till en ökning av exporten med 19 % inom utbildningsbranschen, 24 % i finansbranschen och med 9 % i IT-branschen.
 

18 mars 2016 – 20 % högre elpris?

Thomas Tangerås och Erik Lundin, som är verksamma inom IFNs forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, berättar om kärnkraftens förutsättningar och framtid i Sverige. De har testat vad som händer när fyra kärnkraftverk stängs ner och inte ersätts med importerad el. Det visar sig att priset för el kan öka med 20 %, dvs. 70 miljarder kronor.
 

10 februari 2016 – Information är makt – i skolan

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, i en ny forskningsrapport som publiceras av SNS inom ramen för det med IFN gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Läs rapporten
 

28 januari 2016 – Alla företagare är inte entreprenörer

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De slår fast vad som krävs från makthavarnas sida för att fler ska kunna bli entreprenörer. 


14 december 2015 – Det handlar om att handla

Matilda Orth, nationalekonom och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, intervjuas om sin forskning om svensk detaljhandel. Hon berättar om utveckling och trender inom främst dagligvaruhandeln. Hur vi handlar mat på nätet och vill ha fler närbutiker. Hon förklarar sektorns ökade produktivitet och att innovationer används för att förändra ”butiksmixen”.


28 oktober 2015 – Vad händer med välfärdsstaten?

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I denna podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att betyda för välfärdsstaten. Valfrihet i välfärdssektorn är ytterligare en fråga som diskuteras.
 

17 september 2015 – Forskning om att välja skola

Karin Edmark är nationalekonom som forskar i skolfrågor. I detta program förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Andra frågor som hon berör är vinstbegränsning i skolföretag. Hon förklarar att istället för vinstbegränsning bör kvaliteten i skolan säkerställas.
 

24 juni 2015 – Immigration & job opportunities

The former Swedish Government launched Etableringsreformen, stipulating that refugees be placed in municipalities where there are job opportunities. Özge Öner and Johan Wennström, IFN, have analyzed where new arrivals are placed and find that it is in municipalities with a declining population and high unemployment – in other words where the conditions for job growth is weak. These findings and more are discussed in this podcast.  

In addition, read about the research in Ekonomisk Debatt 4/2015.
 

2 juni 2015 – A tribute to the entrepreneur

The 2015 Global Award for Entrepreneurship Research was awarded to Professor Emeritus Sidney G. Winter, The Wharton School, University of Pennsylvania, at a ceremony in Stockholm on May 20, 2015.  Prior to the ceremony Sidney Winter sat down with IFN-podcasts and answered questions about his research and what enticed him to go into research about entrepreneurship.
 

28 maj 2015 - GDP is not enough – Or how to measure life

Diane Coyle, professor at the University of Manchester with a PhD in economics from Harvard, is one of the internationally renowned scholars in the debate on how we best define and measure national economies. She has authored a number of books, the latest one titled GDP: A Brief but Affectionate History (Princeton University Press). The book explains why even small changes in GDP can influence major political decisions and determine whether countries can keep borrowing or be thrown into recession. Coyle makes the case that GDP was a good measure for the twentieth century but is increasingly inappropriate for a twenty-first-century economy driven by innovation, services, and intangible goods.

In this podcast Diane Coyle gives a lecture telling the story about GDP and how we in today’s globalized world must make sure that we get a more truthful picture of long-term economic prospects, with the development of official statistics on national wealth in its broadest sense, including natural and human resources. 
 

13 april 2015 - Människoapans utmaning

Niklas Elert, forskare på IFN, har skrivit boken Människoapans utmaning (Timbro). Budskapet i boken är att ekonomisk tillväxt inte behöver vara dålig för miljön. Tvärtom är en rikare värld på många sätt en förutsättning för en grönare tillvaro. Men det bygger på att vi förstår hur marknadsekonomin kan hjälpa oss att frigöra kreativitet och lära av misstag. Niklas Elert förklarar bokens slutsatser och svarar på frågan hur det kommer sig att han som nationalekonom skrivit en bok om miljön.
 

3 november 2014 – Forskning om skolans problem

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning samtalar två yngre forskare om skolans värld: Gabriel Heller Sahlgren, doktorand London School of Economics, verksam vid brittiska Institute of Economic Affairs samt affilierad till IFN, och  Johan Wennström, IFN och doktorand vid Linköpings universitet.
 

5 maj 2014 – Hur minimilöner och LAS påverkar sysselsättning och produktivitet

Docent Per Skedinger intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. Han är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. Carl-Magnus Bjuggren har studerat och berättar om hur uppluckringen av LAS för mindre företag påverkat produktiviteten positivt. 
 

17 december 2013 - Vad betyder moral och sociala attityder för ekonomin?

Institutionernas ekonomi är ett nytt forskningsprogram på IFN. Här studerar forskarna hur människors moral, normer och sociala attityder påverkar deras beteende och därmed ekonomins sätt att fungera. I programmet intervjuas docent Niclas Berggren, chef för programmet, och fil.dr. Therese Nilsson, en av forskarna inom Institutionernas ekonomi. 
 

26 november 2013 – Att forska är spännande!

Vad gör en forskare och vem passar att bli forskare? Det är några av de frågor som ges svar på i detta program. Professorerna Magnus Henrekson och Lars Persson berättar om nydanande forskningen i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning. Forskarna Karin Edmark och Tino Sanandaji förklarar hur det är att forska på just IFN.

 

----------

Signaturmelodin till IFN-poddradio är komponerad av Karl Elf samt Erik Lundin, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar inom ramen för IFN:s forskningsprogram om elmarknadens ekonomi.

Aktuell forskare

Carl-Magnus Bjuggren

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, familjeföretag och entreprenörskap.

Några av de frågor Carl-Magnus Bjuggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
  • Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se