Aktuellt

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt nationalekonomisk forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Grunden för IFN:s publika aktiviteter är alltid gedigen forskning. Nyheter som presenteras på denna sida är på ett eller annat sätt knuten till IFN:s forskning och/eller forskare.

 • "Allt fler jobb kan man lära sig på jobbet"

  2016-12-08

  Utan entreprenörskap och ledarskap kan inte Sverige utvecklas, förklarade Magnus Henrekson på ett seminarium för branschorganisationen Almega. "Sedan måste människor skaffa sig rätt kompetens. Men generellt sett så har vi en övertro på formell utbildning." Han sa att det som krävs är medarbetare med motivation,…

 • Samverkan mellan forskning och företag

  2016-12-07

  Mats Hilding, vd Axelent, besökte IFN på tisdagen för att presentera sitt företag, dess utveckling och utmaningar. Allt i dialog med forskarna. Han förklarade hur Axelent, som tillverkar skyddsutrustning för bl.a. industrirobotar, vuxit och i dag har dotterbolag i 10-talet länder. Mats Hilding berättade hur sammansättningen av kategorier anställda…

 • Magnus Henrekson inför Pisa: Risk att vi slår oss till ro

  2016-12-05

  "Min gissning är att vi kommer att se en liten förbättring av Sveriges resultat," säger professor Magnus Henrekson i en intervju i Dagens Samhälle beträffande den Pisa-studie som ska presenteras på tisdagen. Skulle så vara fallet, säger han, så får vi ändå inte slå oss till ro."Vi kan verkligen inte…

 • IFN-forskare på SvD Financial Forum

  2016-11-30

  Tre forskare från IFN talade på onsdagens SvD Financial Forum i Stockholm. Lars Calmfors inledde avsnittet om Migration och ekonomisk tillväxt. Han förklarade att en enkät från AER visar att arbetsgivare skulle anställa för enklare jobb ifall lönen var avsevärt lägre än dagens minimilön – kanske 14-15000 kronor. Efter…

 • Smart utbildning underlättar vid digitalisering

  2016-11-28

  På måndagen hölls ett seminarium på temat vad forskningen kan lära oss om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN…

 • "Inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem"

  2016-11-23

  Utredaren Ilmar Reepalu har på SNS presenterat en del av Välfärdsutredningen. Förslaget kommenterades av bl.a. Karin Edmark, SOFI och affilierad till IFN. Reepalu talade om övervinster på 2,2 miljarder årligen (under perioden 2005–2013). Karin Edmark sa att "rent empiriskt finns det inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett…

 • Ny studie om globaliseringens effekter

  2016-11-22

  Läs mer

 • Diskussion om bolagsstyrning och reglering

  2016-11-17

  Mats Isaksson, chef för OECD:s avdelning för Corporate Affairs, besökte på torsdagen IFN för en presentation om OECD:s verksamhet på området. Frågorna var många från de närvarande forskarna. Det handlade om allt från OECD:s rekommendationer och företags innovationskraft till fördelning av ansvar i bolag och…

 • Skola och kunskap i fokus

  2016-11-16

  Utbildning intresserar många IFN-forskare. Stor uppmärksamhet fick nyligen en studie av Magnus Henrekson som visar att "skolresultaten faller för både de bästa och de sämsta eleverna". Studien citerades av en rad ledarskribenter, bland annat i Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Henrik Jordahl är författare till flera rapporter om…

 • Debatt om vinst i välfärden

  2016-11-11

  Docent Henrik Jordahl, IFN, är en av författarna till rapporten Vinstbegränsning i välfärden (Svenskt Näringsliv). I en artikel i Dagens Samhälle förklarar rapportförfattarna att "vinstbegränsning riskerar att få betydande negativa konsekvenser". De skriver att läckaget av skattemedel är försumbart och att…

 • Richard Öhrvall: Allt svårare mäta opinionen

  2016-11-10

  Richard Öhrvall, IFN och doktorand på Linköpings universitet, intervjuas i en rad tidningar om varför opinionsmätningarna inte förutspådde Donald Trumps valseger. Till DN säger han bland annat att fokus i USA-valet har legat på sammanvägningar av opinionsmätningar, snarare än enskilda mätningar. Incitamenten att göra dyra och…

 • Yves Zenou ny Fellow i Econometric Society

  2016-11-04

  Professor Yves Zenou, affilierad till IFN och verksam vid Monash University, Melbourne, Australien, har valts in som Fellow of the Econometric Society. Sedan tidigare är Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, fellow. Econometric Society är en internationell sammanslutning av ekonomer som är intresserade av att använda statistiska verktyg inom sin forskning. Samfundet…

 • Intervju med professor Lars Oxelheim

  2016-10-26

  Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas i en podd om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats,…

 • Personaloptioner behövs!

  2016-10-18

  Professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, har hållit årets Swedish Schumpeter Lecture på temat “Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy”. Professor Magnus Henrekson, IFN, kommenterade. "Vi borde kratta manegen bättre i Sverige för sådant entreprenörskap som professor…

 • Nobelpris ger bred kunskap för bland annat snabbväxande företag

  2016-10-10

  Lars Persson, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att Bengt Holmström och Oliver Hart fått 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han förklarar att de två pristagarna ökat förståelsen för hur företagsledare kan påverka bolags utveckling: "Deras forskning är en hjälp för företagsägarna, men…

 • Assar Lindbeck tilldelas Global Economy Prize

  2016-10-03

  Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har tilldelats Global Economy Prize 2017. Priset delas ut av Kiel Institute for the World Economy. Priskommittén består till största delen av tidigare vinnare, som flertalet även är nobelpristagare i ekonomi. I motiveringen för priset sägs att Kiel Institute for the World Economy vill "belysa hur…

 • "Skrämmande resultat"

  2016-09-28

  På tisdagen deltog Magnus Henrekson i en rapportpresentation på IVA. Han har tillsammans med Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet, skrivit rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" Magnus Henrekson deltog via länk från Värnamo där han tillsammans med IFN:s styrelse var på företagsbesök. I evenemanget…

 • Ny podd om skolan

  2016-09-27

  Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA i dag kl 17.30. En debattartikel publicerades på DN Debatt i helgen. "Från att Sverige låg ganska bra till för 15-20 år sedan – i förhållande till andra OECD-länder –…

 • Rapport om kunskapsras i skolan

  2016-09-24

  Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Alla grupper – från avancerad till elementär nivå – har förskjutits nedåt, förklarar professor Magnus Henrekson, IFN, och doktorand Sebastian Jävervall som författat rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”.…

 • Svenska politiker är kompetenta och representativa

  2016-09-16

 • Forskning på bokmässan

  2016-09-13

  Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, presenterar forskning på årets bokmässa i Göteborg 22–25 september. Han gör det dels på Forskartorget, dels i Linköpings universitets monter. Vilka är det som röstar i val? Påverkar föräldrar, uppväxt, skola och vänner sannolikheten för att du kommer att…

 • IFN-forskare: Flera fel i välfärdsrapporten

  2016-09-06

  Magnus Henrekson och Henrik Jordahl, IFN, skriver på DI Debatt om förslaget att begränsa vinsten till 8 procent av investerat kapital i välfärdssektorn. De finner flera fel med Joachim Landströms utredning i frågan och förklarar att "ett rimligare uppdrag vore att undersöka om en vinstreglering över huvud taget behövs i…

 • Det är idéer som förvandlat världen

  2016-09-02

  Den välkända ekonomen Deirdre McCloskey, professor University of Illinois at Chicago, inledde på fredagen ett seminarium med titeln ”The idea is the idea of growth”.  Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Ola Pettersson, chefsekonom på LO, ingick i den efterföljande panelen. McCloskey talade om sin bok Bourgeois Equality: How…

 • Biträdande redaktör på vetenskaplig tidskrift

  2016-09-01

  Per Hjertstrand, IFN, har utsetts till biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Macroeconomic Dynamics som ges ut av Cambridge Journals. Det handlar om en välrenommerad specialtidskrift inom makroekonomi. ”Som biträdande redaktör är jag med och beslutar om vem som ska granska texter som sänds till tidskriften” förklarar…

 • Nej till centralisering i EU

  2016-08-26

  Vad som händer efter Brexit var temat på ett seminarium som arrangerades av SNS på fredagen. Inledde gjorde den välkände ekonomen Jean Pisani-Ferry, en stark röst i den europeiska integrationen och utvecklingen av den europeiska monetära unionen. Lars Calmfors, IFN, var en av kommentatorerna. Han framhöll att en gemensam finanspolitik inte alls ligger i…

 • Rapport om invandringens ekonomi

  2016-08-24

  Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har för tankesmedjan Fores skrivit rapporten Hela staden – varför vinner vi inte (mer) på invandringen?. Rapporten presenterades på ett seminarium på onsdagen. Bergh förklarade att de stora stötestenarna för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden är oflexibla arbetmarknadsinstitutioner…

 • Ny bok: A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

  2016-08-22

  Andreas Bergh, IFN, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, Mats Sjölin, Linnéuniversitetet, och Richard Öhrvall, IFN, är författare till den nyutkomna boken A Clean House? Studies of Corruption in Sweden (Nordic Academic Press 2016). Boken är en utvidgad version av ESO-rapporten Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption…

 • Sommarjobb: från student till forskare

  2016-08-18

  Under sommaren har två unga nationalekonomer provat på arbetet som forskningsassistenter på IFN. Anna-Mi Fredriksson och Ingvar Ziemann läser båda nationalekonomi på masternivå. Ingvar anade tidigt att han ville läsa ekonomi. Anna-Mi tog "omvägen" via professionell dansare. Båda är överens om att IFN är en bra plats…

 • IFN-forskare vinner Best Paper Award

  2016-08-15

  En vetenskaplig artikel av Matilda Orth, IFN, och Florin Maican som är affilierad till IFN, har av International Journal of Industrial Organization utsetts till en av förra årets två bästa studier och tilldelats utmärkelsen Best Paper Award 2016. Artikeln – med titeln "A dynamic analysis of entry regulations and productivity in retail trade" –…

 • Oberoende bör granska Riksrevisionen

  2016-08-11 Sveriges Television

  "Riksdagens kontroll över Riksrevisionen har brustit i kvalitet, genom att ingen ordentlig uppföljning har gjorts"  säger Lars Calmfors, IFN, till SVT Nyheter. Calmfors förklarar att styrningen av Riksbanken bör vara ett föredöme i hur granskningen av Riksrevisionen ska gå till. Där tas oberoende experter in för att…

 • Forskning på 3 minuter!

  2016-08-02

  På IFN bedrivs forskning inom fem program. Nu kan du se nya cirka 3-minuter långa filmer om forskningen inom respektive fält: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonom, Elmarknadens ekonomi och Institutionernas ekonomi. Programcheferna berättar vilka forskningsfrågor som studeras och varför deras forskning…

 • Ungdomsidrott har samhällsekonomiska effekter

  2016-07-28

  Lars Persson, IFN, förklarar att idrott ofta spelar en betydande roll i många barns liv och att man därför kan anta att idrotten påverkar människors livsvillkor även på längre sikt, även om det bara handlar om idrott för barn under begränsat antal år. Om ett kommande forskningsprojekt säger han: – Man kan exempelvis…

 • Satsa på kvalitetsarbete i skolan istället för att debattera vinster!

  2016-07-22

  I en kommande rapport för Svenskt Näringsliv har Henrik Jordahl, IFN, jämfört det systematiska kvalitetsarbetet hos de tre största friskoleföretagen och tre kommuner av jämförbar storlek. På DN Debatt skriver han: ”Kommunernas systematiska kvalitetsarbete framstår i denna jämförelse som eftersatt.” Henrik Jordahl…

 • Ny studie: Spädbarnsvård minskar risken för cancer

  2016-07-12

  Docent Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, har tillsammans med professorerna Martin Karlsson, University of Duisburg-Essen och Sonia Bhalotra, University of Essex, studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att vården gav betydande hälsoförbättringar. Resultatet ger en fingervisning om hur viktig…

 • Kan vara fördel att sälja en uppfinning i stället för att kommersialisera i eget bolag

  2016-07-08

  Att sälja innovationer till etablerade företag uppmuntra entreprenörer att fokusera på högkvalitativa forskningsprojekt, skriver Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roger Svensson i ett blogginlägg för London School of Economics Business Review. Forskningsresultaten "tyder på att näringspolitik som missgynnar försäljning av…

 • Almedalen: samverkan mellan forskning och politik

  2016-07-05

  Under årets Almedalsvecka finns IFN-forskare på plats för att delta i seminarier och andra evenemang. En av dessa är Andreas Bergh som på måndagen bland annat deltog i ett seminarium som arrangerades av Fores, ”Ökad invandring – hur påverkas social tillit?”.  Lars Calmfors, Mårten Blix och Therese Nilsson deltog också…

 • Så kan Brexit förklaras – liksom vår politik

  2016-06-28

  Psykologi är centralt för att förstå dagens samhälle, förklarade professor Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern School of Business på New York University under ett frukostseminarium. Han kommenterade Brexit och sa att massinvandringen och den mångkulturella urbana elitens positiva inställning till invandring gör att fler och fler…

 • IFN-forskare i Almedalen

  2016-06-21

  Ett antal forskare från IFN deltar i presentationer och diskussioner i Almedalen. Ämnena varierar från invandring och arbetsmarknad till skatter, välfärd och digitalisering.

 • Internationell konferens om entreprenörskapsforskning

  2016-06-19

  Den 18–19 juni 2016 anordnade Institutet för Näringslivsforskning (IFN) tillsammans med Centre for Economic Policy Research (CEPR) den tredje europeiska CEPR entreprenörskapskonferensen. Forskare från hela världen deltog under ett par sommardagar för att diskutera ämnen som rör entreprenörskap.

 • ESO-rapport om digitalisering

  2016-06-16

  Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Johan Norbäck och Lars Persson. De är bland de första att studera automatiseringens effekter över en längre tid, 1996-2013. Forskarna förklarar att digitaliseringen kan ge svenska företag konkurrensfördelar. "Sverige har…

 • Sverige som kunskapsdriven ekonomi är "fullt möjlig – men inte självklar"

  2016-06-15

  Entreprenöriella ekosystem är temat i den antologi som presenterades av Esbri på onsdagen. Magnus Henrekson deltog, som tillsammans med Pontus Braunerhjelm skrivit kapitlet "Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd". Han förklarade att staten bör inte, som under den senaste IT-bubblan,…

 • Nydisputerad IFN-forskare

  2016-06-14

  Erik Lundin, IFN, har doktorerat på Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "Empirical Essays on Strategic Behavior in the Electricity and Water Sectors". Erik kommer att även fortsättningsvis att vara verksam på IFN inom programmet Elmarknadens ekonomi.

 • Hur ska offentliga tjänster finansieras, organiseras och levereras?

  2016-06-10

  9─10 juni samlades en grupp forskare från Sverige, USA och Storbritannien i Vaxholm för att delta i IFN:s årliga Stockholmskonferens. Temat var ”Efficient Provision of Public Services” (Effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster). Konferensen arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster. Frågor…

 • Medfinansiering av sjukpenning brutaliserar arbetsmarknaden

  2016-06-09

  Magnus Henrekson deltog på torsdagen i ett seminarium som arrangerades av Centerpartiet i riksdagen. Ämnet var ”Så slår medfinansiering mot jobb och företag”. De handlade om regeringens plan att införa så kallat medfinansieringsansvar – att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningen för långtidssjuka medarbetare.…

 • Nyanlända söker sig till städerna

  2016-06-03

  Özge Öner deltog på torsdagen i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Presentationer och diskussion handlade om städer vs landsbygd. Özge Öner talade om integration och i vilken mån flyktingar stannar kvar där de initialt placeras (många lämnar och flyttar till storstäderna) och hur det ser ut på…

 • "Människor vill arbeta"

  2016-06-02

  På torsdagen deltog Magnus Henrekson, IFN, i en debatt om arbetsmarknaden i Studio ett. Platsen var Centralstationen i Stockholm. Övriga som deltog i debatten var Jessica Stark, vd för startup-hubben SUP46, och Roland Paulsen, sociolog på Lunds universitet. 

 • Slopad fastighetsskatt påverkade knappast bostadspriset

  2016-06-01

  I det senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Lovisa Persson, IFN, och Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, om hur sänkningen av fastighetsskatten 2008 påverkade priserna. De finner att fastighetspriserna endast steg på en mycket liten del av marknaden – de mest exklusiva villorna i Stockholm.

 • Forskning, forskning och åter forskning

  2016-05-27

  Under den gångna veckan har två forskare besökt IFN för att på seminarier presentera sin forskning och diskutera sina resultat med IFN-forskarna. Randi Hjalmarsson, Göteborgs universitet, talade om "The Causal Effect of Military Conscription on Crime and the Labor Market". Det gjorde hon på ett forskarseminarium på onsdagen. På ett brown…

 • Ny forskning om elmarknaden

  2016-05-26

  Thomas Tangerås, chef för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, deltog på torsdagen i ett lunchseminarium som arrangerades av Energiföretagen och Energiforsk. På seminariet presenterades forskning om "utvecklingen av elmarknaden i framtiden". Tangerås har studerat effektreserver för el, det vill säga balansen mellan elproduktion och…

 • Transparens – mångsidigt ämne i en mångsidig värld

  2016-05-20

  Inom ramen för Financial meeting point Öresund, arrangerade Deloitte, IFN och Knut Wicksell Center för Financiella Studier (KWC) den 11 maj en halvdagskonferens kring transparens. Lars Oxelheim, IFN och KWC var en av talarna. Ämne för hans anförande var "Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet".

 • Forskning på ett par minuter

  2016-05-18

  Cheferna för IFN:s fem forskningsprogram berättar på några minuter varför forskningen inom respektive program är viktig för samhällsutvecklingen. Hittills publicerade filmer: Institutionernas ekonomi med Niclas Berggren, tjänstesektorns ekonomi med Henrik Jordahl och elmarknadens ekonomi med Thomas Tangerås.  

 • Gymnasieministern i samtal med Jonathan Haidt

  2016-05-17

  Den amerikanske psykologiprofessorn Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern Business School på NYU inleder ett IFN-seminarium den 28 juni. Hans forskning fokuserar på politikens moraliska grundvalar. Förutom Haidt deltar: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister, Lotta Gröning, samhällsdebattör och historiker, Magnus Henrekson, professor och vd…

 • Global Award tilldelades Philippe Aghion

  2016-05-11

  På tisdagen mottog Philippe Aghion, professor vid Collège de France, Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Prisceremonin gick av stapeln på Grand hotell i Stockholm. Inför en vältalig publik höll Aghion en uppskattad prisföreläsning om tillväxt och innovation. Global Award är det världsledande priset inom…

 • Internationell workshop om entreprenörskap

  2016-05-10

  Entreprenörskapsforskare från Europa och USA kommer till Stockholm 18-19 juni för att delta i en workshop som arrangeras av IFN i samarbete med Centre for Economic Policy Research (CEPR). Tonvikten kommer att ligga på frågor som på ett eller annat sätt är relevanta i det politiska reformarbetet, exempelvis institutioners betydelse för…

 • Forskning om allt från el till invandrares hälsa

  2016-05-02

  IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterats ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Bland de senast accepterade återfinns en stor variation i ämnen: entreprenörskap, produktivitet i…

 • Personaloptioner diskuterades i riksdagen

  2016-04-26

  På tisdagen arrangerade Liberalerna ett seminarium i riksdagen på temat: "Personaloptioner – möjligheten att göra medarbetare till delägare?" Magnus Henrekson, IFN, ingick i en panel som presenterade tankar kring företag och optioner i allmänhet och i synnerhet Incitamentsutredningens förslag till optionsregler – som samtliga…

 • Lärdomar från den tyska arbetsmarknaden

  2016-04-21

  Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande, presenterade på torsdagen rapporten The German Labor Market Miracle: An Assessment. I rapporten analyserar professor Michael C. Burda vid Humboldtuniverstitetet i Berlin hur arbetsmarknadsreformer och förändringar i lönebildningen i Tyskland påverkat sysselsättningsutvecklingen.

 • Vad gör en affilierad forskare?

  2016-04-21

  Vad gör en affilierad forskare? Svaret kan läsas i IFN:s senaste nyhetsbrev. Dessutom publicerad forskning om entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor. Och mycket mer.

 • Flyg är bra för företagande!

  2016-04-12

  Sambandet mellan flyget och den ekonomiska aktiviteten är mycket starkt, förklarar Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, i SNS-rapporten "Flyget och företagen" som presenterades på tisdagen. De visar att en kommun med hälften så långt avstånd till flygplats har 50 procent högre produktion. Studien visar dessutom…

 • Finansiering av forskning om geners betydelse

  2016-04-04

  David Cesarini, IFN och New York University, har tilldelats mer än 6 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att studera hur miljontals genetiska markörer är relaterade till olika ekonomiska och sociala beteenden och attityder. Medsökande är Sven Oskarsson, Uppsala universitet. De kommer att "utnyttja den variation som olika policyreformer…

 • Forskningsassistenter sökes!

  2016-03-31

  IFN söker forskningsassistenter dels med tillträde i augusti/september 2016, dels under två sommarmånader. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora…

 • EU-medlemmar har olika förutsättningar att främja entreprenörskap

  2016-03-23

  Inom ramen för EU-projektet Fires har en första IFN-studie publicerats. Författare är Niklas Elert, IFN, och Selin Dilli, Utrecht University. 21 europeiska länder och USA har undersökts och grupperas i fråga om entreprenörskap och institutioner. Forskarna finner sex olika kluster och skriver att medlemsländer i olika kluster måste…

 • Entreprenörspris till Philippe Aghion

  2016-03-22

  Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma närmare en miljon kronor. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Han…

 • Informationens betydelse i skolan

  2016-03-21

  Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, presenterade på måndagen, på ett SNS-seminarium, rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. I rapporten föreslås ett centraliserat betygsystem, att diagnostiska prov med relativ rättning införs redan från första årskurs, att skolors…

 • Vad händer när kärnkraftverk läggs ner?

  2018-03-18

  Thomas Tangerås och Erik Lundin, som är verksamma inom IFNs forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, berättar i en ny podd om kärnkraftens förutsättningar och framtid i Sverige. De har testat vad som händer när fyra kärnkraftverk stängs ner och inte ersätts med importerad el. Det visar sig att priset för el kan öka med så…

 • Gör ADHD att vi får fler entreprenörer?

  2016-03-17

  På onsdagen presenterade Johan Wiklund, Syracuse University, studien "ADHD, Impulsivity and Entrepreneurship" på IFN i Stockholm. "Johan Wiklund är en av världens mest framgångsrika forskare inom entreprenörskap", sa Niclas Berggren, IFN, när han introducerade Wiklund, som studerar om personer som fått diagnosen ADHD är mer eller…

 • Ny rapport: Skapa rättvisa mellan generationerna!

  2016-03-15

  Harold James, professor i europeisk historia och internationella relationer vid Princeton University, presenterade på tisdagen 2016 års EEAG rapport och ett kapitel om de motsättningar mellan generationer som i dag finns inbyggt i de politiska systemen i Europa. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterade rapporten. De två samtalade…

 • Färre börsnoterade bolag minskar stöd för näringslivet

  2016-03-15

  Lars Persson, och Joacim Tåg, IFN, har tillsammans med Alexander Ljungqvist, New York University och affilierad till IFN, studerat hur utköp av börsnoterade bolag kan påverka näringslivspolitiken. De visar att stödet för en näringslivsvänlig politik riskerar att minska när enskilda inte får ta del av företagsvinster genom…

 • Entreprenörer löser våra vardagsproblem

  2016-03-11

  Magnus Henrekson, IFN, var huvudtalare på ett evenemang som arrangerats av Företagarna i Stockholms stad. Ämnet för föredraget var "Förbered dig och ditt företag för framtiden". Under kvällen avslöjades även vem som utsetts till Årets Företagare i Stockholm 2016. Utmärkelsen gick till Aleksandar Kunovac som leder…

 • Ny studie ger bättre beslutsunderlag

  2016-03-09

  Forskarna Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, Handelshögskolan i Göteborg och affilierad till IFN, har tagit fram metoder och verktyg för att skapa strategiska beslutsunderlag i detaljhandeln. Forskningsrapporten publiceras av Handelsrådet.  Av studien framgår bland annat hur konkurrensen fungerar mellan butiker med olika koncept och lokalisering. En kunskap som…

 • "Fria vårdvalet har skapat mer valfrihet"

  2016-02-25

  På torsdagen presenterades forskningsrapporten "Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?" som är författad av Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) samt Anna Häger Glenngård som är affilierad till IFN. Rapporten ingår i ett samarbete mellan IFN och SNS.

 • Det finns ett glastak i svenska företag

  2016-02-20

  Individuella egenskaper förklarar inte könsskillnader i vd-utnämningar och lön, förklarar forskarna Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg (IFN) i en ny studie. De visar att kvinnor har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och få en hög lön. "Trots att vi använder oss av cirka 85 olika egenskaper – allt…

 • Livlig diskussion om ingångslöner

  2016-02-16

  Per Skedinger, IFN, ingår i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) och var en av de som i dag presenterade rapporten "Dags för ökad lönespridning?" Per Skedinger talade i första hand om relativlöner i bristyrken. Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, ingick i den panel där även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var med.…

 • "Entreprenörskap föder entreprenörskap"

  2016-02-11

  Magnus Henrekson, IFN, var på torsdagen med och kommenterade rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till gnosjöanda författad av Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum. Henrekson sa att visst föder entreprenörskap mer entreprenörskap, men "om företagandet sprids som en präriebrand eller ej beror mycket…

 • Bättre information i skolan hjälper både föräldrar och samhället

  2016-02-10

  Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, är författare till den nya forskningsrapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. De menar att vi behöver mäta elevers kunskaper och skolors kvalitet på nytt sätt. I en podd samtalar de om allt från att vi behöver ett nytt…

 • Europaperspektiv 2016 – EU och de nya säkerhetshoten

  2016-02-03

  Boken Europaperspektiv 2016 presenterades på onsdagen. Här diskuterar tio ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som EU står inför och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, kriser och andra oförutsedda händelser. En av dessa forskare är Roger…

 • Ny podd om entreprenörskap

  2016-01-29

  Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De förklarar vad det krävs för politiska beslut…

 • Öppet hus för blivande forskare

  2016-01-21

  25-talet doktorander och masterstudenter, som är intresserade av en framtid som forskare, kom till IFN för att lära känna institutet och dess forskning och forskare. Programmet innehöll presentationer av Institutet men också tips från professor Assar Lindbeck hur man bäst väljer forskningsfält samt en påminnelse från en av de yngre…

 • Med rätt förutsättningar blir fler entreprenörer

  2016-01-19

  "Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?" var rubriken på ett seminarium som IFN, i samarbete med Studentlitteratur, arrangerade på tisdagen. En namnkunnig panel diskuterade vad som krävs för att flera ska våga bli entreprenörer.

 • Ny studie: Personaloptioner centrala för ett lands entreprenörskap

  2016-01-18

  I denna studie för 22 länder visar Magnus Henrekson, IFN, och Tino Sanandaji att den effektiva beskattningen av vinster på personaloptioner är en viktig förklaring till storleken på entreprenörssektorn i ett land. De finner ett starkt negativt samband mellan den effektiva skatten på personaloptioner och venture capital-sektorns storlek. Likaså kan…

 • Vinnare i uppsatstävling

  2016-01-13

  En av årets två vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling är Sebastian Jävervall, forskningsassistent på IFN. Han får priset, som delas ut den 27 januari, för uppsatsen ”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”. Motiveringen lyder:”För en väl genomförd teoretisk och empirisk…

 • Steven Davis i Ekonomiekot

  2016-01-08

  Steven Davis, University of Chicago, besökte Sverige och IFN i december. Han deltog i ett publikt seminarium och intervjuades bland andra av Pär Ivarsson, Ekonomiekot. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. Radiointervjun sänds i P1 imorgon…

 • Aktuellt 2015

 • Aktuellt 2014

  "Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

 • Aktuellt 2013

  "I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2012

  "Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Aktuellt 2011

 • Aktuellt 2010

 • Aktuellt 2009

 • Äldre nyheter

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se