Accepterade artiklar 2017

Nedanstående artiklar har under året accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Accepterade artiklar föregående år finns listade under Accepted articles.


International Review of Entrepreneurship

Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Ett samhälles lagar, regler och normer – dess institutioner – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men kan samtidigt hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur entreprenörer som avviker från det beteende som rådande institutioner stipulerar kan orsaka både ekonomisk och institutionell förändring.


Southern Economic Journal

The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre tillit enbart gör liberaliserande reformer mer sannolika, då tillitsfulla människor är mindre marknadsskeptiska.    


Journal of Political Economy

Norms, Incentives and Information in Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Artikeln är en teoretisk studie av hur sociala normer kan minska risken för missbruk av sjukförsäkringsförmåner. Normerna upprätthålls av personer i individens omgivning, och effekterna beror på vilken information dessa personer har – t.ex. om svartarbete. Forskarna analyserar under vilka förutsättningar starka normer främjar välfärden i samhället.


Journal of Economic History

Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy

Daniel Waldenström

Studien använder nya historiska data över Sveriges nationalförmögenhet och finner att landets låga sparande under 1800-talet tvingade fram en utländsk upplåning för att finansiera stora delar av den svenska industrialiseringen. Under 1900-talets andra hälft växte den offentliga sektorns tillgångar snabbare i Sverige än i andra västländer.


Review of Income and Wealth

Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Med taxeringsstatistik beräknas den svenska förmögenhetsfördelningen efter 2007, när förmögenhetsskatten avskaffades. Samtidigt testas beräkningsmetodernas tillförlitlighet. Forskarna finner att ojämlikheten (Gini) steg markant under finanskrisåren 2008–2009 men var därefter konstant. Metoderna är dock osäkra och bör tolkas försiktigt.


International Journal of Production Economics

Developing a Maturity Framework for Sustainable Operations Management

Carla Machado, Edison Pinheiro de Lima, Jannis Angelis, Rosana Mattiado och Sergio da Costa

En fungerande hållbar ekonomi kräver anpassning till både kompetens och rutiner mellan aktörer i en förädlingsprocess. I studien undersöks hur mognadsgraden i ett företag eller organisation påverkar hållbarhetsutvecklingen. Baserat på två panelstudier identifieras utvecklingsväg och kritiska processer i varje mognadsfas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se