Böcker på engelska 2010–2016

Bokutgivningen på IFN/IUI började redan 1941. Alla böcker som författats av medarbetare finns tillgängliga internt i digital form. När äganderätten så tillåter kan de även laddas ned från vår webbplats. Böckerna kan dessutom antingen beställas från respektive förlag, eller lånas från IFN.


A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar.


Understanding Entrepreneurship – Definition, Function, and Policy

Magnus Henrekson and Mikael Stenkula

What is entrepreneurship and why is it crucial for our society?How does entrepreneurship affect economic development and how can it be encouraged? This book explores these questions,discussing how entrepreneurial activity is driven by different factors.


The EU's Role in Fighting Global Imbalances

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Moa Mårtensson, Lars Oxelheim and Thomas Persson

The EU’s Role in Fighting Global Imbalances looks at the role of the European Union in addressing some of the greatest challenges of our time: poverty, protectionism, climate change, and human trafficking. 


Swedish Taxation: Developments since 1862

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

The contributions in Swedish Taxation examine the development of taxation in Sweden since 1862. Six key aspects of the tax system are covered: the taxation of labor income, capital income, consumption, inheritance and gift, wealth and real estate.


Real Finnish Lessons

Gabriel Heller Sahlgren

Since Finland’s top ranking in the first international PISA league tables in 2001, policymakers from around the world have tried to learn from the unexpected and extraordinary success of its education system.


The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency

Jens Forssbæck och Lars Oxelheim

This is one of the first reference works to survey existing research on transparency and explore its meaning and significance in different areas. It provides an up-to-date account of existing work on and approaches to transparency in economic research. Contributions are authoritative, yet accessible and approach transparency from a range of discplines.


Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State

Andreas Bergh

I boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State, förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att "Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten".


Tests Worth Teaching to: Incentivising Quality in Qualifications and Accountability

Gabriel Heller Sahlgren

Diversity in qualifications and examinations is a unique feature of the English, Welsh, and Northern Irish education landscapes. Contrary to the prevailing view, the authors of this volume take as their starting point that this diversity is a good thing and should be preserved. In a comprehensive re-think of the current arrangements in regard to qualifications, assessment, and accountability in England, the authors argue that choice and competition in qualifications and examinations are not the fundamental problem, which has much more to do with detailed, and yet ill-informed, government intervention in the market.


SuperEntrepreneurs

Tino Sanandaji och Nima Sanandaji

Beslutsfattare bör inse att egenföretagande och entreprenörskap inte är synonyma begrepp och att en politik som uppmuntrar det ena inte nödvändigtvis främjar det andra. Detta är budskapet i en nyutkommen bok, SuperEntrepreneurs, av Tino och Nima Sanandaji. "Boken är även  aktuell med tanke på debatten om ökade inkomstklyftor i industriländerna" skriver professor Magnus Henrekson, IFN, i ett förord​: "Författarna visar tydligt att superentreprenörer som grupp har varit exceptionellt produktiv ur samhällets synvinkel."


Renovatio Monetae

Roger Svensson

Bracteates are thin, uni-faced coins that were struck with only one die. A piece of soft-material was placed under the flan, thereby creating a design of the obverse that can be seen as a mirror image on the reverse. Although these coins were very fragile, they dominated the coinage for 150-200 years in large parts of medieval Europe. This book is about the function of bracteates and how they can be linked to the evolution of coinage policies – especially re-coinage.


Legal and Economic Principles of World Trade Law

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

The overarching aim of the project Legal and Economic Principles of World Trade Law, led by the American Law Institute, is to contribute to the analysis of WTO law in not only law but also economics. This volume reports work done thus far to identify improvements to the interpretation of the Agreement.


Economic Analyses of Social Networks

Matthew O. Jackson och Yves Zenou

This set of indispensable papers, with an original introduction by the editors, will prove an essential tool to researchers, scholars and practitioners involved in this field.


Building Bridges and Challenging Conventions – Perspectives on IFN

Anders Johnson

In this publication, Anders Johnson traces the development and activities of IFN since its inception in 1939 to the present.


EU-Asia and the Re-Polarization of the Global Economic Arena

Lars Oxelheim

At the end of the 1980s, a tri-polar world comprising the US, EU and Japan emerged. However, the economic turbulence of the early 21st century has destabilized this order, and the rise of other Asian powers has implications for the formation of a new economic configuration.


The WTO Case Law of 2010

Henrik Horn and Petros C. Mavroidis

This book brings together the 2010 output of the American Law Institute (ALI) project on World Trade Organization law. Each chapter focuses on a different dispute from the adjudicating bodies of the WTO.


Institutional Entrepreneurship

Magnus Henrekson and Tino Sanandaji

This essential single volume, along with an original introduction by the editors, will be of great interest to researchers and students of management, entrepreneurship and economics and practitioners in these fields.


The WTO Case Law of 2009

Henrik Horn and Petros C. Mavroidis

This book brings together the 2009 output of the American Law Institute (ALI) project on World Trade Organization law. Each chapter focuses on a different dispute from the adjudicating bodies of the WTO.


Knowledge Intensive Entrepreneurship

Frédéric Delmar and Karl Wennberg

How and why are firms created, expanded and terminated by entrepreneurs in the knowledge intensive economy? The authors show these entrepreneurship processes are firmly embedded in a given social and economic context, that shapes the process by which some individuals discover entrepreneurial opportunities, creating new firms that sometimes grow to remarkable size, but more often stay mundane or eventually exit.


Government Size and Implications for Economic Growth

Andreas Bergh and Magnus Henrekson

Den forskningslitteratur som studerar vilken påverkan den offentliga sektorns storlek har på den ekonomiska tillväxten förefaller vid första påseende att utmärkas av att resultaten pekar i olika riktningar och att det därför knappast går att dra några klara ekonomisk-politiska slutsatser.


The WTO Case Law of 2008

Henrik Horn and Petros C. Mavroidis

This 2010 book brings together the 2008 output of the American Law Institute (ALI) project on World Trade Organization Law. Each chapter focuses on a different dispute from the adjudicating bodies of the WTO.


Employment Protection Legislation

Per Skedinger

Vad säger forskningen om effekterna av olika komponenter i anställningsskyddet, såsom turordningsregler, ensidigt underlättande av tidsbegränsade anställningar och möjligheterna att avvika från lagens bokstav i den praktiska tillämpningen? Hur påverkas olika grupper på arbetsmarknaden och olika typer av företag av anställningsskyddet?


Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008

Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and Daniel Waldenström

Swedish monetary and financial history is fascinating yet perplexing. The authors of this book - economic historians from the universities of Göteborg, Lund, and Stockholm, in co-operation with Sveriges Riksbank - present new data concerning the long-term evolution of monetary units, exchange rates, consumer prices and wages in the second millennium. In this period the Swedish monetary system has changed significantly but there are also similarities that span centuries.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se