Debattartiklar

Debattartiklar 2014

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


2014-03-20 Dagens Nyheter

”Volkswagens bud kan inte klassas som fientligt”

Daniel Wiberg

Fientliga bud som verktyg för strukturomvandling fungerar inte, skriver Sophie Nachemson-Ekwall på DN Debatt den 18/3. Daniel Wiberg, gästforskare på IFN, replikerar och skriver: "Förutom att Volkswagens bud på Scania troligen inte kan klassas som fientligt tycks en viss förvirring råda kring både de svenska och de utländska ägarnas ansvar och intresse i Scania."


2014-03-17 Svenska Dagbladet

Vad det orangea kuvertet inte berättar

Andreas Bergh

I en krönika på ledarsidan skriver Andreas Bergh, IFN, om att svenska skattebetalare borde få bättre information om tillväxten i ekonomin för att bättre förstå förutsättningarna för deras pension. "Sverige har ett pensionssystem där ekonomisk tillväxt spelar en avgörande roll ... Ska inte Pensionsmyndigheten informera om detta?" undrar Andreas Bergh och skriver:  "Politik som främjar arbete, utbildning, innovationer och investeringar, kan genom ökad tillväxt ge högre pensioner. Om kommunikatörerna på Pensionsmyndigheten inte tror sig kunna förklara detta på ett begripligt sätt, har de tyvärr inkompetensförklarat sig själva."


2014-03-10 Dagens Nyheter

Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund

Karl Wennberg, Johanna Rickne och Tomas Hjelström

I en replik på DN-debatt skriver Johanna Rickne, IFN, Karl Wennberg, HHS och Ratio, samt Tomas Hjelström, HHS, att det pm som Elisabeth Thand Ringqvist, vd för organisationen Företagarna bygger sitt debattinlägg på är "behäftad med så många felaktigheter att ett sådant uttalande inte har någon grund". Rickne, Wennberg och Hjelström påpekar bland annat "svårigheten att slå fast ett orsakssamband med den metod som används". De menar att det är "viktigt att statistiska analyser är väl genomarbetade så att vi inte felaktigt tillskriver skillnader i olika företags prestanda till ledningens könstillhörighet".


2014-02-20 Svenska Dagbladet

Så kan äldreomsorgen utvecklas

Mats Bergman och Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN, skriver på Brännpunkt i SvD tillsammans med Mats Bergman, Södertörns högskola, om privatisering inom äldreomsorg: "Anekdotiska skräckexempel har använts som argument för att omsorgen borde bedrivas enbart i offentlig regi – eller i vart fall inte av vinstsyftande företag. Vår bedömning är dock att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar."


2014-02-20 Hufvudstadsbladet

Valet avgörande för EU:s roll som global aktör

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Moa Mårtensson, Lars Oxelheim och Thomas Persson

"Mycket står på spel när europeerna håller val till Europaparlamentet den 22-25 maj 2014" skriver Lars Oxelheim, IFN, tillsammans med tre andra akademiskt verksamma. Med utvecklingen i Ukraina som ett exempel pekar de på vikten av en gemensam utrikespolitik för EU:s medlemsländer.


2014-02-18 Financial Times

Let schools compete and students will be winners

Gabriel H. Sahlgren och Julian Le Grand

Gabriel H. Sahlgren, IFN and Center for Market Reform of Education, and Julian Le Grand, London School of Economics, argue that competition between schools can force laggards to improve: "In fact, there is evidence that competions actually decreases the impact of pupils' background in interantional testst", they write adding that copying countries with the highest grades is not the right way to improve.


2014-02-07 Svenska Dagbladet

Kommunal popsång ger ingen välfärd

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en kolumn i Svenska Dagbladet om risken med att kommuner gör "reklam" för sig själva: "Åtgärder för effektiv och opartisk kommunal byråkrati ger sannolikt inte samma omedelbara mediegenomslag som när exempelvis Katrineholm tog fram en kommunal popsång. Institutionell kvalitet känns onekligen en smula abstrakt i jämförelse med exempelvis Storsjöodjurscenter i Svenstavik där kameror riggats upp för att visa Storsjöns vattenliv live. Men på lite sikt gör det betydligt större nytta för kommuninvånarnas välfärd."


2014-01-24 Kvällsposten

S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö

Pär Holmberg

I Kvällsposten har förts en debatt om elområden och elpriser. Pär Holmberg, IFN, skriver i ett inlägg att (S) valt en "mer populistisk linje" som innebär att elområden Malmö och Stockholm bör slås ihop. Holmberg menar att en "bättre och mindre äventyrlig lösning är i stället att kompensera elkonsumenter i södra Sverige genom att justera stamnätstarifferna".


2014-01-22 Dagens Nyheter

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs”

Rune Andersson, Hans Bergström, Lars Calmfors, Kjell-Olof Feldt, Åsa Hansson, Magnus Henrekson, Sven-Olof Lodin, Peter Melz, Erik Åsbrink och Ann Öberg

23 år efter ”århundradets skattereform” har över 500 ändringar gjorts i skattesystemet. Höga marginalskatter är tillbaka, liksom osunda skatteskillnader mellan arbete och kapital. Därför behövs en rejäl skattereform, skriver Magnus Henrekson och Åsa Hansson, IFN, tillsammans med nio andra experter som författat kapitel i en nyutkommen bok.


2014-01-13 Dagens Nyheter

"Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl"

Philip Booth, Henrik Jordahl och Gabriel H. Sahlgren

"Pisastudien [om utbildning] är ett fyrverkeri av korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggande orsakssambanden" anser Henrik Jordahl, IFN, Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN samt Philip Booth, professor, Cass Business School i London i ett inlägg på DN Debatt. De menar "att basera politik på rapporten är ... ett steg ut i det okända och kan faktiskt vara direkt skadligt för resultaten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se