Introtexter

Nyhetsbrev för november 2006

Bästa läsare, Ett inspirerande halvår har passerat sedan vårt förra nummer av Nyhetsbrevet. I min nya roll som VD för Institutet för Näringslivsforskning har jag mött medarbetare som med stort engagemang bidrar till vår förändring och en omvärld som uppskattar vår förnyelse.

I samband med vårt namnbyte bestämde vi oss för att också modernisera våra arbetsformer. Vi ville åstadkomma högre relevans i forskningen och ökad närvaro i samhällsdebatten. Dessutom ville vi sjösätta nya forskningsprogram med fokus på näringslivets framtidsfrågor.

Sedan april har mycket uträttats. Inom ramen för vårt forskningsprogram om globaliseringen och företagen har vi genomfört en konferens med ledande forskare från såväl Europa som USA. Samtidigt har vi arrangerat egna policyseminarier och medverkat på arenor som samlar företrädare från alla delar av samhället. I dagarna pågår planerna inför höstens stora konferens “Globalization of the production of services”. Det är glädjande att notera att vår forskning är efterfrågad av alla er som påverkar näringslivets framtid.

Besök gärna vår hemsida om du vill veta mer om institutets framtidsplaner. Där finns all vår samlade forskning presenterad och du hittar information om rapporter och kommande seminarier. Vi vill att du ska uppleva oss som en unik kunskapskälla i frågor som rör näringslivets framtida utveckling.

Nu hoppas jag att du får stor behållning av vårt Nyhetsbrev.

Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se