Introtexter

Forskning om riskkapital undersöker de samhällsekonomiska konsekvenserna


Näringslivet utvecklas ständigt vilket avspeglar sig i vår forskning som därmed också ställs inför nya frågor. Under senare år har riskkapital blivit en allt viktigare del av näringslivet, först i USA och sedan i Europa och inte minst i Sverige. Riskkapitalföretag är företag som specialiserar sig på att dels utveckla unga entreprenörsföretag, dels omstrukturera stora mogna företag. Frågor om vilka effekter riskkapitalmarknaden har på den samhällsekonomiska effektiviteten i näringslivet i allmänhet och i Sverige i synnerhet är viktiga att ställa och hittills relativt outforskade.

IFN startade därför för några år sedan ett projekt om just de frågorna. Delar av resultaten från detta projekt redovisas av Joacim Tåg i detta nummers temaartikel.

För att utveckla vår forskning ytterligare inom riskkapitalområdet är det avgörande att samarbeta över nationsgränserna. I juni arrangerade IFN därför en konferens om riskkapital och ekonomisk utveckling. Där presenterades de senaste resultaten från världsledande forskare och IFN:s medarbetare fick också värdefull återkoppling på sin egen forskning. Detta kan du läsa om i Nina Öhrns referat från konferensen.

Lars Persson, vice vd IFN
 

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se