Introtexter

Oberoende forskning kräver finansiering

Ett av statlig finansiering oberoende institut som IFN behöver långsiktiga privata finansiärer. Ända sedan starten 1939 har Institutet fått stöd av av organisationer, stiftelser och individer som velat förstärka forskningens roll i samhällsdebatten. Bland finansiärerna märks särskilt Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse liksom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Bakom varje nytt forskningsprogram finns därmed en engagerad finansiär. Tack vare finansiellt stöd från Gustaf Douglas med familj kommer Institutet för Näringslivsforskning (IFN) att kunna starta ett nytt forskningsprogram – ”Entreprenörskapets ekonomi”. Programmet syftar till att öka förståelsen av hur ekonomiska grundförutsättningar, bolagsägandeformer och allmänna institutioner påverkar entreprenörsdriven tillväxt.

Inom detta, liksom övriga, program har vi höga ambitioner. Vi vill leverera näringslivsrelevant forskning av högsta vetenskaplig kvalitet. De finansiärer som väljer att stödja oss främjar inte bara våra forskare och våra program, de bidrar också till ökad pluralism i samtalet om Sveriges framtid.

Vårt nyhetsbrev är ett sätt att dela med oss av de insikter som forskningen för med sig. Min förhoppning är att ni vill fördjupa er inom något av de ämnen som berörs och vill besöka vår hemsida där vår forskning finns presenterad.

Lars Persson
v vd

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se