Introtexter

Intensivt internationellt forskningsutbyte vid IFN


Nationalekonomisk forskning som bedrivs i Sverige använder nästan uteslutande metoder som har utvecklats utomlands och studerar också till stor del liknande frågeställningar. För att utveckla IFN:s forskning är det därför nödvändigt att vi deltar i den internationella forskningen. Med anledning av detta har IFN under våren och försommaren arrangerat tre internationella konferenser, med följande teman: (i) familj, barn och arbete, (ii) elmarknadens ekonomi, och (iii) privatiseringar. Dessa konferenser ger IFN:s forskare tillfälle att inhämta såväl faktakunskap som metodkunskap från internationellt ledande forskare inom respektive område, och ger även IFN:s forskare möjlighet att få högkvalitativ feedback på sin egen forskning. De kontakter som knyts under konferenserna är också en ingång till viktiga internationella nätverk som kan stimulera till framtida relevant forskning.

Lars Persson
v vd

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
 • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

 • 29
  Sep

  Nationell konferens i nationalekonomi

  Externa aktiviteter

  IFN:forskare: Olle Folke, Martin Ljunge, Johanna Rickne, Joacim Tåg samt affilierade: Oscar Erixson och Mikael Elinder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se