Introtexter

Äras den som äras bör

Entreprenörskapet har på kort tid gått från svårtolkat begrepp till omhuldad religion. Idag uppmuntras vi alla att vara eller bli entreprenörer. Det finns naturligtvis goda skäl till detta. Entreprenörskapets vikt för ekonomiska och samhälliga framsteg kan inte överskattas.

Samtidigt finns det mycket ny mark att bryta när det gäller vetenskapligt insamlad och analyserad kunskap om entreprenörskapet, dess drivkrafter och incitament.

Därför är det med stor stolthet och ett extra starkt engagemang som Institutet för Näringslivsforskning, i allians med entreprenören Rune Andersson och Mellby Gård, går in som partners i det prestigefyllda forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research. Vår förhoppning och ambition är att genom priset sätta ytterligare en spotlight på detta angelägna forskningsområde och därmed, till nytta för både teoretiker och praktiker, vinna nya kunskaper och sätt att förstå entreprenörskapets kärna.

Utveckling och framsteg är starkt sammankopplade med kunskap. Vid det seminarium som hölls i samband med lanseringen av Global Award for Entrepreneurship Research konstaterade Staffan Larsson, utvecklingschef på Nutek, att det finns en kunskapsbrist som i sin tur skapar en osäkerhet, när stora nationella program rullas ut i syfte att stödja entreprenörskap – hur vet vi att de har rätt innehåll? Behoven av vetenskapliga belägg är omfattande och det i sig är givetvis en drivkraft för forskarvärlden. Samtidigt finns det få forum där den framgångsrike forskaren får chansen att stå i rampljuset och verkligen njuta av en välförtjänt applåd. Nu adderas ett sådant tillfälle, där också Sverige ytterligare stärker sitt varumärke som en forskningsbelönande nation i en global kontext.

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se