Introtexter

När kommersialiseras svenska innovationer? IFN:s databas ger kunskap

Att ta fram och kommersialisera innovationer är avgörande för näringslivets utveckling. Under de senaste decennierna har en stor del av forskning och utveckling (FoU) i Sverige skett i små entreprenörsföretag. Trots detta har vi en begränsad kunskap om vilka faktorer som påverkar om dessa investeringar leder till att nya produkter och tjänster når marknaden.

En central del i IFN:s forskning är att bygga upp svenska databaser som gör det möjligt att studera frågeställningar som är viktiga för näringslivets utveckling. För att öka kunskapen om vad som är avgörande för om svenska innovationer kommersialiseras har IFN byggt upp och utvecklat en unik databas med information om små företag och privatpersoner som beviljats patent. Databasen innehåller bl.a. information om huruvida patentet har använts för kommersialisering, hur mycket patentet har citerats och vilken typ av finansiering uppfinnaren fått.

Via temaartikeln i detta nyhetsbrev och vår hemsida kan du ta del av de studier och nya kunskaper som denna databas och andra projekt med nya data genererar. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om den forskning vi bedriver.


Trevlig läsning önskar

Lars Persson
Vice vd

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se