Introtexter

Rapporter till Globaliseringsrådet

 Daniel Waldenström, IFN, och Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, kommer under våren att leverera rapporten ”Globalisering och inkomstfördelning”. I rapporten presenteras en empirisk analys av globaliseringens påverkan på svenskarnas inkomster och förmögenheter under de senaste decennierna samt hur utvecklingen ser ut i andra länder.

 I maj presenterar Katariina Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, samtliga verksamma vid IFN, rapporten ”Multinationella företag i Sverige och dess effekter på löner och sysselsättning”. Rapporten inkluderar bland annat en analys över vilka typer av arbeten som multinationella företag förlägger till Sverige och vilka som flyttas ut till andra länder.

 Magnus Henrekson, IFN, och Ulf Jakobsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterar i maj rapporten ”Globalisering och svenskt ägande”. Rapporten analyserar och beskriver internationaliseringen av ägandet i svenska företag och anger ett antal tänkbara framtidsscenarier. 

 I höst kommer Per Skedinger, IFN, att lägga fram rapporten ”Globalisering, arbetsrättsregler och minimilöner”. Rapporten beskriver bland annat hur regelverk och övriga villkor för arbetsrätt och minimilöner ser ut i Sverige i dag jämfört med andra länder samt hur de har utvecklats över tiden.

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
 • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

 • 29
  Sep

  Nationell konferens i nationalekonomi

  Externa aktiviteter

  IFN:forskare: Olle Folke, Martin Ljunge, Johanna Rickne, Joacim Tåg samt affilierade: Oscar Erixson och Mikael Elinder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se