Nyhetsarkiv

Här ligger nyhetsbreven arkiverade

 • Nyhetsbrev nr 4-2016

    Växande forskning om digitalisering Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson.“Sverige har hittills framgångsrikt utnyttjat automatiseringen” sa Lars Persson när rapporten presenterades. Även Mårten Blix, IFN, forskar om digitaliseringens effekter på samhällsekonomin. Läs nyhetsbrev…

 • Nyhetsbrev nr 3-2016

    30-talet affilierade forskare knutna till IFN På IFN finns drygt 30 forskare som disputerat i främst nationalekonomi. Ytterligare ett 30-tal forskare är affilierade till institutet. De senare har sin huvudsakliga arbetsplats på ett svenskt eller utländskt universitet men har avtal med IFN och forskar även här – ofta tillsammans med IFN-forskare. Läs nyhetsbrev 3–2016 som PDF

 • Nyhetsbrev nr 2-2016

  Blivande forskare nyfikna på IFN I slutet av januari arrangerade IFN Öppet Hus för doktorander och masterstudenter som siktar på doktorandstudier inom IFN:s forskningsfält. Runt 25 studenter kom och lyssnade till presentationer om institutet i allmänhet och arbetet inom de fem forskningsprogrammen i synnerhet. Läs mer Läs nyhetsbrev 2–2016 som PDF

 • Nyhetsbrev nr 1-2016

  Forskningen förklarar osäkerhet och risk Steven Davis, University of Chicago, inledde ett seminarium i december. Han är en av grundarna till ett index som mäter politisk osäkerhet och hur detta påverkar sysselsättning, produktion och investeringar. Osäkerhet och risk var även del av diskussionen på ett seminarium den 19 januari. Ämnet var entreprenörskap och vad som krävs för att entreprenörer ska våga…

 • Nyhetsbrev nr 7-2015

  Skolforskare: Lärarna har nyckelroll i kunskapsraset Fyra nationalekonomer diskuterade skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. De tre förstnämnda är affilierade till IFN. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat. Läs mer Läs nyhetsbrev 7–2015 som…

 • Nyhetsbrev 6-2015

  Höstens nya böcker Två böcker av IFN-forskare har nyligen presenterats: Den kapitalistiska välfärdsstaten av Andreas Bergh och Den ekonomiska människan av Mikael Elinder som är affilierad till IFN och verksam vid Uppsala universitet. Under november kommer även The EU’s role in fighting global inbalances med Lars Oxelheim som en av redaktörerna och Magnus Henrekson som en av…

 • Nyhetsbrev 5-2015

  “Det handlar om kvalitetsgranskning” På onsdagar arrangerar IFN akademiska forskarseminarier. Det är i första hand forskare från andra institut och universitet – i Sverige och utomlands – som presenterar och diskuterar sin senaste forskning. Forskarkonferenser anordnas också en eller ett par gånger årligen. Läs mer Ladda ner nyhetsbrevet som PDF  

 • Nyhetsbrev 4-2015

  IFN del av europeiskt storprojekt IFN medverkar i det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires) som ska föreslå hur Europa kan bli mer entreprenöriellt. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder – London School of Economics är en av dessa. Fires finansieras av EU-kommissionen med cirka 25 miljoner kronor. Arbetet…

 • Nyhetsbrev 3-2015

  Diane Coyle: Komplettera BNP med mått för välfärd och hållbarhet BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett IFN-seminarium den 7 maj. Coyle har skrivit boken GDP: A Brief but Affectionate History. I ett panelsamtal deltog förutom Coyle, Martin Flodén, vice riksbankschef på Riksbanken,…

 • Nyhetsbrev 2-2015

  Ny bok: Universitetsreform! – Recept för att lyfta högre utbildning Författarna till boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen pekar på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta reformförslag, bland annat att betyg bör sättas av externa examinatorer och att betygssystemet ska vara det samma…

 • Nyhetsbrev 1-2015

  Global Award – ett forskningspris i världsklass Global Award for Entrepreneurship Research delas ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskap. Prissumman är 100 000 euro. Fil.dr Mikael Stenkula, IFN, utsågs nyligen till sekreterare i priskommittén, som också delar ut Unga forskarpriset inom ramen för Entreprenörskapsforums verksamhet. Det är IFN som tillsammans med…

 • Nyhetsbrev 9-2014

    Många kom för att fira vital 75-åring Tre böcker om institutet och dess historia samt ett scensamtal om forskningens utveckling under årens lopp, var stommen i det jubileumsseminarium som arrangerades den 17 november för att fira institutets första 75 år. En kortfilm om IFN och mingel ingick också i jubileet. Läs mer Ladda ner nyhetsbrevet som PDF

 • Nyhetsbrev 8-2014

    Kvotering eller inte kvotering – det är frågan Fler än 100 länder har någon form av könskvotering i sitt politiska system. Samtidigt finns det många frågetecken kring konsekvenserna av dessa reformer, säger Johanna Rickne, IFN, i den nya studien ”Gender Quotas and Women’s Political Leadership”. Andra IFN-forskare som studerat kvotering är Lars Oxelheim och Johanna…

 • Nyhetsbrev 7-2014

    Seminarier om nya böcker Höstens publika aktiviteter rivstartade med två seminarier under augusti månad. Nya böcker presenterades; dels en bok av Johan Wennström om hur lärarprofessionen nedmonterats – Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen, dels en bok av Andreas Bergh om hur Sverige framgångsrikt kombinerat ökat välstånd med en relativt jämlik…

 • Nyhetsbrev 6-2014

    Hett i debatten: Entreprenörskap i Pikettys värld Entreprenörskap var temat för ett seminarium med Magnus Henrekson och Joacim Tåg, IFN, samt Lena Apler, Collector. I en inledande presentation förklarade Magnus Henrekson att ”entreprenörskap inte handlar om småföretagande, utan om framväxt av nya storföretag”. Han kommenterade den aktuelle ekonomen Thomas Pikettys teorier: Piketty accepterar att entreprenörer…

 • Nyhetsbrev 5-2014

    Ladda ner som PDF

 • Nyhetsbrev 4-2014

    Stort forskningsprojekt avslutat: Historiskt att skattetrycket sjunkit ”För första gången har hela det svenska skattesystemet kartlagts, från 1862 och fram till i dag. Det är ett oerhört omfattande arbete som pågått under fyra år” förklarar Mikael Stenkula, IFN, som lett projektet. Av historien kan vi bland annat lära att temporära skatter så gott som alltid blir permanenta. Läs mer Ladda ner…

 • Nyhetsbrev 3-2014

    Ladda ner nyhetsbrevet som PDF   Förutsättningar för företagens framgångar Under 2013 antogs 50-talet artiklar författade av IFN-forskare för publicering i främst tunga internationella vetenskapliga tidskrifter. Två av de senaste exemplen är artiklar i  Journal of Public Economics och European Economic Review. I dessa studeras dels hur multinationella företag påverkar vilka arbetsuppgifter som…

 • Nyhetsbrev 2-2014

    Ladda ner nyhetsbrevet som PDF   Skatter, skatter och lägre skatter ...  Är det verkligen sant att Sverige är ett skatteparadis i dag? frågar Magnus Henrekson i boken En skattereform för 2000-talet. Hans studie är en av många om skatter som IFN-forskare fortlöpande presenterar. I dagarna avslutas ett skattehistoriskt projekt under ledning av docent Mikael Stenkula. Exempel på andra skattefrågor som IFN studerar…

 • Nyhetsbrev 1-2014

    Ladda ner nyhetsbrevet som PDF   “2013 var ett fantastiskt bra år för IFN” "2013 var ett fantastiskt bra år för IFN, med många spännande forskningsresultat och publicering av resultaten i media" skriver Michael Treschow i årets första nyhetsbrev. Han förklarar att drygt 35 debattartiklar av IFN-forskare publicerades på debattsidor i främst DN och SvD. Dessutom intervjuades ett stor antal…

 • Nyhetsbrev 9-2013

    Ladda ner som PDF

 • Nyhetsbrev 8-2013

    Ladda ner nyhetsbrevet som PDF   Ny forskningsrapport om privatisering av välfärden Forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter presenterades den 13 november. Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan IFN och SNS. Docent Henrik Jordahl, IFN, är redaktör för antologin som handlar om när, var, hur och varför svenska kommuner och landsting har privatiserat skattefinansierad…

 • Nyhetsbrev 7-2013

    Stort intresse för moral och värderingar Under hösten arrangerar IFN en rad öppna seminarier. Två av dessa har behandlat betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. Ytterligare tre seminarier finns i kalendern.  Ladda ner som PDF

 • Nyhetsbrev 6-2013

    I Nyhetsbrev 6/2013 presenteras tre öppna seminarier som IFN arrangerar under hösten. Två av dessa tar upp betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. Nobelpristagaren Edmund Phelps är huvudtalare på ett av dessa. Ytterligare ett seminarium handlar om förändringar på börsen. Alla tre seminarierna hålls på…

 • Nyhetsbrev 5-2013

    I Nyhetsbrev 5/2013 presenteras ESO-rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009”. Forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson har studerat var och i vilka branscher som jobben skapats under de senaste 20 åren. I detta nyhetsbrev berättar dessutom forskaren Niclas Berggren hur det kommer sig att hans och Therese Nilssons forskning räderat fler än 70 000 gilla på Facebook! Ladda ner som PDF Alla…

 • Nyhetsbrev 4-2013

  Huvudtemat i nyhetsbrev 4/2013 är en ESO-rapport om korruption i svenska kommuner: ”Allmän nytta eller egen vinning?”, författad av bland andra två IFN-forskare. Du kan också läsa om nya forskningsrön och forskarnas deltagande i den samhällspolitiska debatten. Ladda ner som pdf Läs online

 • Nyhetsbrev 3-2013

    - Under april presenteras två ESO-rapporter som båda är skrivna av IFN-forskare. - Två nya böcker har utkommit med IFN-forskare som författare. Ladda ner som PDF Läs online  

 • Nyhetsbrev 2-2013

    En viktig del av IFN:s verksamhet är att belysa aktuella svenska policyrelevanta frågor utifrån ett brett nationalekonomiskt perspektiv. Här vill vi lyfta fram mekanismer ur den nationalekonomiska litteraturen som är väsentliga för frågeställningen. Vi vill också lyfta fram relevanta empiriska samband med utgångspunkt i välgrundad teori för att kunna erbjuda en meningsfull policydiskussion. Detta nummers…

 • Nyhetsbrev 1-2013

    Detta är det första av åtta nyhetsbrev som IFN publicerar under 2013. Fördjupningar av forskningsfrågor som tidigare publicerats ett antal gånger årligen publiceras som Ny ekonomisk forskning och ingår också i prenumerationen Nyheter från IFN. Ladda ner som PDF Läs online    

 • Nyhetsbrev 3-2012

  Med början 2013 kommer IFN att publicera åtta nyhetsbrev per år. De fördjupningar av forskningsfrågor som redan tidigare publicerats ett antal gånger årligen kommer även fortsättningsvis att sändas ut — nu under namnet Ny ekonomisk forskning. Båda dessa produkter ingår i prenumerationen Nyheter från IFN. Ladda ner som PDF  Läs online    

 • Nyhetsbrev 2-2012

  En stor fördel med den ökade globaliseringen av ekonomisk forskning är att kunskap om allmänna ekonomiska samband och effekter kan spridas mellan länder. Samtidigt finns det fortfarande ett stort behov av mer lokala och landspecifika ekonomiska studier då olika länders resurser och institutioner skiljer sig fundamentalt. Ett sådant område är skattelagstiftningen. Detta nummers temaartikel bidrar till just sådan kunskapsgenerering…

 • Nyhetsbrev 1-2012

  En viktig roll för den nationalekonomiska forskningen är att på ett systematiskt sätt utvärdera olika ekonomisk-politiska reformer. Det gäller framför allt inom områden där det finns en intensiv debatt och många olika åsikter men en avsaknad av eller begränsat med vetenskapliga underlag. Läs mer

 • Nyhetsbrev 3-2011

  Med årets sista nyhetsbrev vill vi på IFN passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Julledigheten kan förhoppningsvis ge möjlighet att reflektera och se saker ur ett nytt perspektiv. Vi hoppas att ni finner inspiration till nya tankegångar i vårt nyhetsbrev. I temaartikeln analyserar Niclas Berggren vad som skapar ekonomisk tillväxt. Att kvaliteten på de ekonomiska spelreglerna, eller institutionerna, är…

 • Nyhetsbrev 2-2011

  Under senare år har riskkapital blivit en allt viktigare del av näringslivet. Riskkapitalföretag är företag som specialiserar sig på att dels utveckla unga entreprenörsföretag, dels omstrukturera stora mogna företag. Frågor om vilka effekter riskkapitalmarknaden har på den samhällsekonomiska effektiviteten i näringslivet i allmänhet och i Sverige i synnerhet är viktiga att ställa och hittills relativt…

 • Nyhetsbrev 1-2011

  På Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är vi övertygade om att viktiga forskningsresultat genereras när forskarsamhället interagerar med experter, beslutsfattare och politiker. Genom denna interaktion skapas en positiv spiral av relevanta frågor och underbyggda svar som för samhället framåt. IFN:s forskare presenterar därför sina resultat på policyseminarier, föreläsningar och i medier, vilket i sin tur…

 • Nyhetsbrev 3-2010

  Att ta fram och kommersialisera innovationer är avgörande för näringslivets utveckling. Under de senaste decennierna har en stor del av forskning och utveckling (FoU) i Sverige skett i små entreprenörsföretag. Trots detta har vi en begränsad kunskap om vilka faktorer som påverkar om dessa investeringar leder till att nya produkter och tjänster når marknaden. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2010

  Tillsammans med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket är IFN huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris inom entreprenörskapsområdet. Priset delas ut årligen till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2010

  När fundamentala förändringar sker i näringslivets funktionssätt är det av stor betydelse att nya data samlas in och analyseras. Under de senaste decennierna har en allt större andel av företagsinvesteringarna skett i immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling. Detta till trots behandlas nästan alla immateriella investeringar som kostnader i nationalräkenskaperna. Det är därför angeläget att kvantifiera…

 • Nyhetsbrev 2-2009

  En av våra mest angelägna uppgifter som forskningsinstitut är att tidigt initiera forskning om nya och viktiga företeelser i näringslivet. Därför påbörjar vi nu ett nytt forsknings- projekt om riskkapital och dess roll i samhället inom ramen för vårt forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi. läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2009

  Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är av avgörande betydelse för ett lands välstånd. Under 2009 firar IFN 70 år som forskningsinstitut. Allt sedan starten har IFN (tidigare IUI) bidragit till att öka kunskapen om vilka ekonomiska grundförutsättningar, institutioner och regelverk som kan bidra till att skapa tillväxt i näringslivet. Då som nu är behovet av vägledning i form av relevant…

 • Nyhetsbrev 3-2008

  Entreprenörskapet har på kort tid gått från svårtolkat begrepp till omhuldad religion. Idag uppmuntras vi alla att vara eller bli entreprenörer. Det finns naturligtvis goda skäl till detta. Entreprenörskapets vikt för ekonomiska och samhälliga framsteg kan inte överskattas. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2008

  Internationellt utbyte är en förutsättning för framgångsrik forskning i dagens globaliserade samhälle. Med anledning av detta har IFN arrangerat inte mindre än tre internationella konferenser på viktiga teman under våren. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2008

  Globaliseringen påverkar oss alltmer. Det gäller inte minst betingelserna på arbetsmarknaden. Hur påverkar anställningsskyddets utformning arbetsmarknadens funktionssätt? Högaktuell forskning ger oss viktiga svar.     Läs mer  

 • Nyhetsbrev 3-2007

  Utan en pålitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig elförsörjning haltar ekonomin och samhällets utveckling. Dessvärre råder en utbredd uppfattning om att dagens elmarknad inte fungerar som den ska. Det ger Institutet för Näringslivsforskning incitament att bidra till förändringar genom att inrätta ett nytt forskningsprogram på temat Elmarknadens ekonomi. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2007

  IFN har startat ett forskningsprogram om entreprenörskap med syfte att bidra med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2007

  Ett av statlig finansiering oberoende institut som IFN behöver långsiktiga privata finansiärer. Ända sedan starten 1939 har Institutet fått stöd av av organisationer, stiftelser och individer som velat förstärka forskningens roll i samhällsdebatten.    Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2006

  Bästa läsare, Ett inspirerande halvår har passerat sedan vårt förra nummer av Nyhetsbrevet. I min nya roll som VD för institutet möter jag medarbetare som med stort engagemang bidrar till vår förändring och en omvärld som uppskattar vår förnyelse. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2006

  Industriens Utredningsinstitut (IUI) som bildades 1939 heter sedan april 2006 Institutet för Näringslivsforskning. Nyhetsbrevet som just nått dig är ett tecken på den förnyelse som sker hos oss.      

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se