Referat

Varför privatiseras vissa tjänster men inte andra?

Varför privatiseras vissa tjänster men inte andra?

Vad styr beslutet att privatisera en viss verksamhet? Jonathan Levin och Steven Tadelis visar i en nyutkommen uppsats att möjligheten att kontrollera kvaliteten har en avgörande betydelse för om den privatiseras.

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se