Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev nr 2-2013

Huvud

 

En viktig del av IFN:s verksamhet är att belysa aktuella svenska policyrelevanta frågor utifrån ett brett nationalekonomiskt perspektiv. Här vill vi lyfta fram mekanismer ur den nationalekonomiska litteraturen som är väsentliga för frågeställningen. Vi vill också lyfta fram relevanta empiriska samband med utgångspunkt i välgrundad teori för att kunna erbjuda en meningsfull policydiskussion. Detta nummers temaartikel om privatiseringar i det svenska näringslivet är ett exempel på sådant arbete. Med förhoppning om intressant läsning.

Lars Persson, vice vd, IFN

Ladda ner som PDF

Läs online

 

 

 

Tema

Effekter av privatiseringar på konkurrens och effektivitet

I denna rapport visar forskarna att privatiseringar i Sverige haft positiv effekt på produktivitetsutvecklingen men negativ effekt på produktmarknadskonkurrensen. Produktivitetsförbättringarna sker oftast redan innan privatiseringen genomförts. Detta innebär att studier som utvärderar effekter av privatiseringar just vid tidpunkten för ägarbyte kan ha underskattat effektivitetsförbättringar.

Läs mer

Fig_2_72_dpi

 

Referat


 


Betydelsen av andrahandsmarknader

I en ny uppsats studerar Jiawei Chen, Susanna Esteban och Matthew Shum hur amerikanska bilföretags vinster påverkas av existensen av andrahandsmarknader för bilar.

 

Läs mer

carpark_72_dpi

 

Forskningsfronten


 

 

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serien working papers publiceras forskarnas arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade accepterade artiklar. Dessa är då externt granskade.

Sedan senast har IFN-forskare presenterat forskning om bland annat elcertifikat, ekonomisk frihet & tolerans, entreprenörskap, anställningsskydd & föräldraledighet.

Läs mer
 


Ny webbplats

IFN:s nya webbplats fokuserar på forskning och forskare. Nyheterna är flera, bl.a. är sökfunktionen utvidgad och sidan anpassas steglöst efter om man använder läsplatta, mobil eller dator. 

Reklamwebbplats

 

Ny Ekonomisk forskning 22013-3

 

 

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se