Nyhetsbrev 3-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serierna Working Papers, Policy Papers och Forskningsöversikter publiceras IFN-forskares arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade Accepterade artiklar som är externt granskade.

Senaste accepterade artiklar

 
In the Shadow of the DSU: Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees

Henrik Horn, Petros C. Mavroidis och Erik N. Wijkström. Accepterad för publicering i Journal of World Trade.

Få WTO-dispyter berör tekniska handelshinder och hinder som motiveras av livsmedelssäkerhet, trots långtgående och politiskt känsliga avtal på dessa områden. En viktig orsak tycks vara att begynnande dispyter löses i de två WTO-kommittéer som arbetar med implementeringen av dessa avtal. Kommittéernas framgång, menar författarna, beror sannolikt på att deltagarna är tillresta experter, snarare än professionella förhandlare.

 
Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs
Lars Oxelheim och Trond Randøy. Accepterad för publicering i Journal of Economics and Business.

I denna studie analyseras hur amerikansk styrelsepraxis influerat benägenheten att avskeda vd:ar i de 250 största europeiska företagen. Baserat på de 270 vd-byten som under en femårsperiod ägt rum i dessa företag finner forskarna att närvaron av amerikanska medlemmar i företagets styrelse signifikant ökar risken att vd avskedas när ett dåligt resultat redovisas.


Supply Function Equilibria: Step Functions and Continuous Representations
Pär Holmberg, David Newbery och Daniel Ralph. Accepterad för publicering i Journal of Economic Theory.

Vid elmarknadsauktioner binder sig elproducenterna vid en utbudskurva som anger hur mycket de är villiga att producera till olika priser. Vanligtvis är budkurvan trappstegsformad. Pris- och kvantitetsstegen anger de minsta belopp som priset respektive utbudet tillåts öka i auktionen. Tidigare forskning visar att sådan budgivning kan leda till ökad volatilitet i priserna. Författarna till denna studie visar att problemet undviks om auktionen utformas så att kvantitetssteget är litet jämfört med prissteget.
 

Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se