Nyhetsbrev 3-2013

Kort och gott

Nya böcker

Books2I boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap den balansakt som dessa två samtidiga mål kan innebära och utvärderar alternativa vägar framåt. IFN-forskare har skrivit två avsnitt, dels om en gemensam elmarknad för EU, dels om jämställdhet och EU. 

I boken Bortom bostadssocialismen – en uppgörelse med Sveriges sista planekonomi, visar åtta forskare och debattörer upp skadorna i det svenska folkhemsbygget och skissar på en renoveringsplan. Assar Lindbeck, IFN, är en av skribenterna.


Elforskning: Gästprofessur vid IFN

Finansierad med medel från Energimyndigheten kommer professor Frank Wolak, elmarknadsforskare vid Stanford University, att under sex månader 2014 vara verksam vid IFN. Hans vistelse i Sverige möjliggörs inom ramen för den prestigefyllda AES gästprofessuren (Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier).
 

Specialsektion om entreprenörskap

I årets första nummer av den ansedda vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change, ingår en specialsektion om entreprenörskap. I ett gemensamt projekt har Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum,varit gästredaktörer och lett en grupp forskare som detaljstuderat spelreglerna för entreprenörskap, innovationsbaserad tillväxt samt entreprenörskapets påverkan på ekonomin i stort i Sverige och USA.
 

Ny affilierad

Mathias Ekström är doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och ny affilierad till IFN. Hans forskning är inriktad mot tillämpad mikroekonomi med fokus på att förstå mänsklig motivation utifrån monetära och icke-monetära incitament. Hans disputation är planerad till september 2013.
 

Detta händer

I början av april publiceras IFN:s årsbok för 2012. I denna finns alla pågående forskningsprojekt presenterade, liksom medarbetare, finansiärer och publika aktiviteter som genomförts under året. Här finns även en sammanställning av publicerade artiklar skrivna av IFN-forskare – i vetenskapliga tidskrifter men även i Ekonomisk Debatt och på DN Debatt.

Under april månad kommer två ESO-rapporter att presenteras som båda har IFN-forskare som författare. Den ena handlar om korruption i svenska kommuner och den andra om var jobben skapas i det svenska samhället.

Den 15 maj kommer 2013 års Global Award for Entrepreneurship Research att delas ut i Stockholm. Maryann Feldman, University of North Carolina, får priset för sin framstående forskning om innovationer, akademiskt entreprenörskap och faktorer som driver regional tillväxt. Prissumman är på 100 000 euro. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum och IFN i samarbete med Vinnova.

 

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se