Nyhetsbrev 4-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler: som working papers publiceras IFN-forskares arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade.

Senaste accepterade artiklar


Foreign Firms and Indigenous Technology Development in China
Fredrik Sjöholm och Nannan Lundin, Asian Development Review

Kina hävdar ofta att utländska företag inte tillräckligt bidrar till landets teknologiska utveckling. Då bortser man från att utländska företag kan påverka forskning exempelvis genom ökad konkurrens. Forskarna i denna studie finner att utländska företag ökar konkurrens och produktivitet i Kina, men finner inga belägg för att utländska företag påverkar forskning och utveckling i kinesiska företag.


Voter Turnout and Political Equality: Testing the ‘Law of Dispersion’ in a Swedish Natural Experiment
Mikael Persson, Maria Solevid och Richard Öhrvall, Politics

I denna artikel jämför författarna valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2010 och det påföljande omvalet 2011 och kommer fram till att det lägre valdeltagandet i omvalet även innebar ett betydligt mer ojämlikt valdeltagande.


Are the Choices of People Stochastically Rational? A Stochastic Test of the Number of Revealed Preference Violations
Per Hjertstrand, Per och James L. Swofford, Empirical Economics.

För att undersöka om observerad data om individers konsumtionsval stämmer överens med ekonomisk teori används ofta metoder som inte tar hänsyn till exempelvis mätfel. Författarna till denna studie utvecklar en statistisk procedur för att testa om data som innehåller mätfel eller andra slumpmässiga element stämmer överens med ekonomisk teori.

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se