Nyhetsbrev 6-2015

Höstens nya böcker

Två böcker av IFN-forskare har nyligen presenterats: Den kapitalistiska välfärdsstaten av Andreas Bergh och Den ekonomiska människan av Mikael Elinder som är affilierad till IFN och verksam vid Uppsala universitet. Under november kommer även The EU’s role in fighting global inbalances med Lars Oxelheim som en av redaktörerna och Magnus Henrekson som en av skribenterna. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula är även författare till en lärobok om entreprenörskap som släpps i januari 2016.

bokomslag.jpg

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har omarbetat och uppdaterat boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur) som nu ges ut i en fjärde upplaga. Innehåller den några nyheter?

– I den nya boken diskuteras orsakssambandet mellan institutioner och välstånd samt om vinster i välfärden. Den behandlar även ny forskning om problemen i den svenska skolan och om tillitens betydelse för de svenska framgångarna, förklarar Andreas Bergh.

En av de frågor som Bergh försöker besvara i boken är om den svenska välfärdsstaten kan bestå i framtiden.

Mikael Elinder fick idén till boken om den ekonomiska människan från sina studenter:

– Studenterna kritiserar att vi på grundkursen fokuserar på förståelse av och att räkna på traditionella nationalekonomiska modeller. De frågar sig hur relevanta dessa är i dag. Det är egentligen först på forskarnivå som man diskuterar och granskar teorierna.

Mikael Elinder säger att nationalekonomi är mycket bredare än vad många tror. Och det försöker han förmedla i sin bok. Han menar att nationalekonomiska modeller inte kan förklara allt utan att man i vissa fall bör ta hjälp av andra ämnen, exempelvis psykologi.

Boken skiljer sig från traditionella böcker i mikroteori efterom den helt är inriktad på konsumtionsteori – det vill säga hur enskilda bestämmer vilka och hur mycket varor och tjänster de de köper. Varför just konsumtionsteori? 

– Den utgör grunden för hur nationalekonomer tänker kring hur individer fattar beslut, vilket ger en bra grund för fördjupning i nationalekonomi.

I sin bok tar Mikael Elinder sig an två mindre vanliga ämnen för nationalekonomi på grundnivå: politiskt beslutsfattande och brottslighet. Han kommer fram till att ”de höga nivåer på valdeltagande som finns i de flesta demokratier inte kan förklaras av modeller baserade på rationalitet och snävt egenintresse”.

– När standardmodellen inte fungerar så kan ofta psykologer
eller sociologer visa vägen, säger Elinder.

Vad gäller brottslighet pekar han på att man med modellen inte kan förklara varför män begår fler brott än kvinnor. Samtidigt förutspås exempelvis att brottsligheten minskar om sannolikheten att åka fast ökar, vilket har bekräftats i bland annat svenska studier.

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se