Nyhetsbrev 7-2014

Två nya böcker

Höstens publika aktiviteter rivstartade med två seminarier under augusti månad. Nya böcker presenterades; dels en bok av Johan Wennström om hur lärarprofessionen nedmonterats, dels en bok av Andreas Bergh om hur Sverige framgångsrikt kombinerat ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning.

Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Cecilia Johan Anna Jonas
Från vänster: Cecilia Garme, moderator, Johan Wennström, IFN, Anna Ekström, Skolverket, och Jonas Vlachos, IFN och Stockholms universitet. Foto: Karl Gabor.


19 augusti | I boken Lärare utan frihet förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet.

Läs mer

 

Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State

Assar Andreas Irene
Från vänster ses Assar Lindbeck, Andreas Bergh och Irene Wennemo under ett välbesökt seminarium om välfärdsstatens framtid. Foto: Cecilia Larsson Lantz.


28 augusti | På ett seminarium presenterades Andreas Berghs bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. I boken förklarar Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. På seminariet förklarade Bergh att den svenska ekonomin är robust, jämfört med länder i övriga Europa. Han frågade sig dock om svenskarna själva vet varför det går så bra för landet. Och så besvarade han frågan som var rubriken för seminariet – Är Sverige fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat?

Läs mer

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se