Nyhetsbrev nr 2-2016

3 frågor till Lars Calmfors

Allt sedan sommaren 2015 har professor Lars Calmfors sin arbetsplats på IFN. Det oberoende Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som Calmfors är ordförande för, har sitt kansli i IFN:s lokaler. På IFN finns även professor Per Skedinger som är ledamot i rådet.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet släppte nyligen en rapport där ni föreslår ökad lönespridning. Debatten blev livlig. Blev responsen den du väntat dig?

Ja, polariseringen är stor i denna fråga. Som förväntat var borgerliga skribenter och debattörer positiva, medan de inom socialdemokratin och vänster ut var negativa. En del reaktioner var mest känslomässiga, som att man anklagar rådet för att vara köpt av Svenskt Näringsliv [som finansierar AER] och därför vill sänka löner. Samtidigt anklagas vi som ekonomer för att alltid vilja ha lägre löner. Dessa två argument går inte ihop!

Vad arbetar rådet nu med och vad kommer nästa rapport att handla om?

I april presenterar vi en rapport om lönespridningen i Tyskland. Den är författad av Michael C. Burda som är professor på Humboldtuniversitetet i Berlin. I Tyskland har lönespridningen ökat väsentligt och samtidigt har arbetslösheten sjunkit, särskilt för lågutbildade och invandrare. Michael Burda tittar på vad lönespridningen betytt för denna utveckling.

Du förekommer ofta i media. Hur ser du på din roll som ekonom och akademiker i samhällsdebatten?

Det är viktigt att akademiker deltar i samhällsdebatten. Det behövs kunskap baserad på forskning. Men oftast räcker det inte med att redovisa fakta och göra en analys utan man behöver lägga på värderingar. Då är det viktigt att tydligt redovisa gränsen mellan analys och värdering. Man kan redogöra för hur argument vägts för och emot så att läsaren kan dra egna slutsatser.

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se