2010

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Policy Paper No. 36

Författare: Per SkedingerAntal sidor: 63Publicerad: 9 juni 2010

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen? Per Skedinger

I denna uppsats diskuteras den empiriska forskningen om arbetsmarknadspolitiska åtgärders effektivitet under olika konjunkturlägen. Empirin pekar i olika riktningar, vilket kan bero på att det finns motverkande effekter i ett givet konjunkturläge.

Under en lågkonjunktur är visserligen de negativa inlåsningseffekterna av deltagande i åtgärd sannolikt mindre än i en högkonjunktur, eftersom det finns få jobb att söka, men samtidigt kan de positiva behandlingseffekterna efter avslutad åtgärd av samma skäl också vara mindre. Identifiering av kausala konjunktureffekter försvåras också av att arbetsmarknadspolitiska regelverk sällan är helt stabila över längre perioder och att sammansättningen av deltagare och programmens innehåll kan förändras över konjunkturcykeln. I uppsatsen görs en empirisk analys av selektionen in i åtgärder under olika konjunkturlägen under perioden 1996–2009. För de flesta egenskaper som indikerar en svag position på arbetsmarknaden minskar andelen nyinskrivna i åtgärder när arbetslösheten ökar. Den planerade kurslängden i arbetsmarknadsutbildning har mycket litet samband med konjunkturläget (under perioden 2001–09), även efter kontroll för att selektionen av deltagare förändras med ökad arbetslöshet.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Aktuell forskare

Nikita Koptyug

Forskningsområden:  industriell organisation och spelteori.

Några av de frågor Nikita Koptyug försöker besvara med sin forskning:

  • Vilken information använder konsumenter när de fattar beslut om köp av produkter?
  • Kan tillförlitlig information minska asymmetriproblem mellan professionella och icke-professionella köpare?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se