Publicerade artiklar på svenska 2017

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Skolpolitiskt relevanta faktorer bakom Sveriges resultat i Pisa 2015

Gabriel Heller Sahlgren

Ända sedan den internationella undersökningen Pisa genomfördes för första gången år 2000 har Sverige fått vänja sig vid relativt dystra rubriker. Mellan 2000 och 2012 föll resultaten snabbare än i något…


Näringspolitiskt Forum Rapport #19

Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige?

Martin Andersson

I denna rapport visas att de stora kunskaps- och teknikintensiva företagen inom industrin spelar en betydande roll i Sveriges näringsliv och för dess dynamik. De är inte ”dussinföretag” utan drivande aktörer i svenskt…


SNS Analys nr 41

Könskvotering, kompetens och karriär

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne


Ekonomisk Debatt

Tre böcker av Roland Paulsen – en kritisk läsning

Andreas Bergh

Roland Paulsen har skrivit tre böcker som alla på något sätt berör arbetslivet och dess villkor. Bristen på systematisk kvantitativ empiri är på flera ställen problematisk, och vissa passager i hans texter är…


Ekonomisk Debatt

Kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker

Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Denna studie kartlägger kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker. Kartläggningen täcker alla kommunal- och riksdagsval under de senaste 30 åren. Vi mäter kompetens genom prestationer på militära mönstringsprov och…


Rapport 2017:1

Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen

Lars Calmfors

Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp igen. Unionen står inför ett vägval och utvecklingen kan gå i flera…


Ekonomisk Debatt

All the Single Ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män

Olle Folke och Johanna Rickne

En befordran till ett toppjobb leder till skilsmässor bland kvinnor, men inte bland män. Vi skattar detta orsakssamband för två politiska jobb – kommunstyrelseordförande och riksdagsledamot – genom att studera valresultat som ger…


Ekonomisk Debatt

Arvens betydelse för förmögenhetsfördelningen

Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström

Frågan om arv leder till en koncentration av världens tillgångar till en liten klick mycket förmögna familjer har länge intresserat ekonomer. I denna artikel diskuterar vi resultaten från en ny studie som visar att i Sverige blir…


Tilliten i EU vid ett vägskäl. Europaperspektiv 2017

Hotas tilliten i Europa av ökad migration?

Andreas Bergh

I kapitlet diskuteras vilka utmaningar ökad migration innebär för den mellanmänskliga tilliten i Europa. Trots många farhågor tycks hög tillit vara en ganska tålig personlig attityd. Tilliten hotas dock av hög…


Skatterna och entreprenörskapet - företagsbyggande, optioner och tillväxt

Skatteregler för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

Magnus Henrekson

Sedan 1991 har Sverige ett dualt skattesystem, d v s olika skatteskalor och skattesatser för inkomster från arbete och kapital. Arbetsinkomster beskattas hårdare än kapitalinkomster, särskilt över brytpunkten för statlig…

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkurrenspolitik och marknadsregleringar

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
  • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se