Working Paper No. 526

Routes to Equity Market Integration - The Interplay between Politicians, Investors and Managers

Publicerad: February 9, 2000Antal sidor: 35Nyckelord: Equity Market Integration, Foreign Equity Issue, Cross-ListingJEL-koder: F30; F36; G15; G18; G38

Routes to Equity Market Integration - The Interplay between Politicians, Investors and Managers Lars Oxelheim


Most econometric studies of equity market integration suggest that national markets are increasingly becoming part of a global equity market. As regards the extent of this integration, however, the results are often inconclusive. Further analysis calls for a closer scrutiny of the basic requirements for perfect integration. This paper presents an analysis of market segmentation in terms of existing regulatory and informational wedges, based on conditions in the Nordic welfare states. It is found that no barriers remain to cross-border equity market transactions, nor consequently to the perfect global integration of Nordic equity markets in a capital-flow perspective. However, certain residual cross-border tax wedges do challenge the view of perfect equity market integration. Further, continuing cross-border information gaps for small and medium-sized companies indicate the presence of a two-tier equity market integration.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se