Working Paper No. 544

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes

Publicerad: December 20, 2000Antal sidor: 18Nyckelord: Choice; Decision Theory; MistakesJEL-koder: D11; D60; D81

Probabilistic Choice as a Result of Mistakes Lars-Göran Mattsson and Jörgen W. Weibull


We derive a family of probabilistic choice models including the multinomial logit model, from a microeconomic model in which the decision maker has to make some effort in order to avoid mistakes when implementing any desired outcome. The disutility of this effort enters the decision maker's goal function in an additively separable way. A particular disutility function, yielding the multinomial logit and GEV models as special cases, is characterized axiomatically. Unlike the usual random-utility approach, the present approach leads to a normalization of the achieved utility with respect to the number of alternatives. The present model also applies to continuum choice sets in Euclidean spaces, and provides a microeconomic foundation for quantal response models in game theory.

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se