Working Paper No. 547

National Standards and International Trade

Publicerad: January 30, 2001Antal sidor: 21Nyckelord: Technical Standards; Product Standards; Non-Tariff BarriersJEL-koder: F12; F13; F15

National Standards and International Trade Mattias Ganslandt and James R. Markusen


Standards and technical regulations which govern the admissibility of imported goods into an economy raise costs of exporters entering new markets, and may have a particularly high impact on firms seeking to export from developing countries. Yet standards may also have a positive side, such as certifying product quality and safety for the consumer. This paper analyzes potential conflicts of interest between consumers and firms in a developed and a developing country under different assumptions about the costs and benefits of standards imposed on tradable products by one or both of the countries.

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se