Working Paper No. 553

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data

Publicerad: April 24, 2001Antal sidor: 29Nyckelord: Multinational Enterprises; Foreign Direct Investment; Spillovers; Research and DevelopmentJEL-koder: F23; O32; O33

Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data Henrik Braconier, Karolina Ekholm and Karen Helene Midelfart Knarvik


Multinational enterprises (MNEs) are important in transmitting technology across national borders. Not only do they allow for transfer of technology within the firm, but it is also believed that they are important channels for international R&D spillovers as well. This paper analyzes empirically whether inward and outward foreign direct investment (FDI) work as channels for international R&D spillovers. We utilize firm-level as well as industry-level data for Swedish manufacturing in the analysis. We find no evidence of FDI-related R&D spillovers - neither at the firm-level nor at the industry-level in Swedish manufacturing. The only variable that consistently affects total factor productivity is own investment in R&D.

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se