Working Paper No. 562

Government-Mandated Discriminatory Policies

Publicerad: August 15, 2001 Antal sidor: 25Nyckelord: Discrimination; Informational Free Riding; Income DistributionJEL-koder: D31; J45; J71

Government-Mandated Discriminatory Policies Hanming Fang and Peter Norman


This paper provides a simple explanation for why some minority groups are economically successful, despite being subject to government-mandated discriminatory policies. We study an economy with private and public sectors in which workers invest in imperfectly observable skills that are important to the private sector but not to the public sector. A law allows native majority workers to be employed in the public sector with positive probability while excluding the minority from it. We show that even when the public sector offers the highest wage rate, it is still possible that the discriminated group is, on average, economically more successful. The reason is that the preferential policy lowers the majority's incentive to invest in imperfectly observable skills by exacerbating the informational free riding problem in the private sector labor market.

Senaste boken

Flyget och företagen

 

Flyget-och-företagen.jpg

 

Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, har forskar om flygets betydelse för näringslivet.

Forskarna visar att inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och att internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se