Working Paper No. 572

Welfare Foundations of Discounting

Publicerad: January 23, 2002Antal sidor: 22Nyckelord: Altruism; Discounting; Dynamic Inconsistency; Time Inconsistency; Welfare JEL-koder: D11; D64; D91; E21

Welfare Foundations of Discounting María Sáez-Martí and Jörgen W. Weibull


We investigate whether temporal preferences expressed as a sum of discounted consumption utilities can be derived from a welfare representation in the form of a sum of discounted total utilities. We find that a consumption-based representation in the usual exponential form corresponds to one-period "altruism" towards one's future selves: the current self gives positive weight to her total utility in the next period, and weight zero to her total utility in all subsequent periods. We also find that a consumption-based representation in the quasi-exponential (ß,d)-form suggested by in Phelps and Pollak (1968) and Laibson (1997) correspond to quasi-exponential altruism towards one's future selves. For ß=1/2, the welfare weights are exponential, while for ß<1/2 they are biased in favor of the current self, and for ß>1/2 in favor of one's future selves. More generally, we establish a functional equation which relates welfare weights to consumption-utility weights. We also postulate five desiderata for consumption-utility weights. None of the usual formalizations satisfy all desiderata, but we propose a simple formalization which does.

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se