Working Paper No. 576

Exchange Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU

Publicerad: March 12, 2002Antal sidor: 31Nyckelord: Real Exchange Rates; Real Interest Rates; EMU; Competitive Advantage; RestructuringJEL-koder: E31; E44; F15; F23; G34

Exchange Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU Niclas Andrén and Lars Oxelheim


Real exchange and interest rates may still fluctuate inside the EMU and give rise to changes in competitiveness. We find, in contrast to what is generally expected, no convergence in these variables after the introduction of the euro. On the contrary, a divergence is found that is extraordinary when compared to the preceding 40 years. The magnitude of the divergence should urge on a wave of restructuring in the EMU, conditioned upon adequate policy responses. The worst-case scenario involves a flight to structural support and protectionism, challenging the whole idea of the EMU.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se