Working Paper No. 577

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems

Publicerad: April 16, 2002Antal sidor: 15Nyckelord: Game Theory, Time Preference; Hyperbolic Discounting; Repeated Decision ProblemsJEL-koder: C61; C72; C73; D90

Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems Nicolas Vieille and Jörgen W. Weibull


Dynamic decision-making without commitment is usually modelled as a game between the current and future selves of the decision maker. It has been observed that if the time-horizon is infinite, then such games may have multiple subgame-perfect equilibrium solutions. We provide a sufficient condition for uniqueness in a class of such games, namely infinitely repeated decision problems with discounting. The condition is two-fold: the range of possible utility levels in the decision problem should be bounded from below, and the discount factor between successive periods should be non-decreasing over time, a condition met by exponential, quasi-exponential and hyperbolic discounting.

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se