Working Paper No. 581

The European Social Model: Lessons for Developing Countries

Publicerad: May 23, 2002Antal sidor: 17Nyckelord: Welfare State; Social Policy; Developing EconomiesJEL-koder: H50; I30

The European Social Model: Lessons for Developing Countries Assar Lindbeck


Developing countries, in particular the least developed ones, probably have more to learn from social policies in Europe during the early 20th century than from the elaborate welfare-state arrangements after World War II. In addition to macro­economic growth and stability, the main ambitions must be to fight human deprivation, including illiteracy, malnutrition, poor access to water and sanitation – and, in some cases, also weak, incompetent and/or corrupt governments. It is also important that informal systems in the fields of transfers and social services are not destroyed when developing countries embark on more formal systems in these fields in the future. The European experience also warns against the creation of social systems that are so generous that disincentives, moral hazard and receding social norms seriously distort the national economy, including the labor market.

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel: 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se